Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Heggen, Kåre

  Sorter etter

  De andre

  469,-
  Boken presenterer viktige sider ved barns og unges livsløp i ulike lokalmiljøer, basert på intervjuer. Det tegnes bilder av barns og ungdoms forhold til sentrale arenaer som familie, skole, fritid og arbeidsliv, med spesiell oppmerksomhet på typiske trekk og viktige vendepunkter som bidrar til marginalisering eller integrering. Forfatterne presenterer også en innføring i begreper og teorier som kan hjelpe oss i forståelsen av disse prosessene. Boken er særlig relevant for de som utdanner seg for arbeid med barn og unge, og for dem som allerede arbeider i slike yrker. Har litteraturliste og register.

  Kvalifisering for profesjonsutøving

  297,-
  Boka tar for seg profesjonskvalifisering. Den sammenligner de tre profesjonene sykepleier, lærer og sosialarbeider, og fokuserer på forholdet mellom utdanning og yrke og den videre opplæringen i yrket. Boka diskuterer også på hvilken måte profesjonskvalifiseringen bør styrkes. Med litteraturliste.

  Risiko og forhandlinger

  345,-
  Ved hjelp av begrep som identitet, individualisering, risiko og forhandlinger diskuterer forfatteren sentrale spørsmål i ungdomssosiologien. Han forsøker å tegne et helhetlig bilde av ungdom på deres viktigste arenaer, og ser bl.a. på hvordan ungdoms valg av utdanning og kvalifisering påvirkes av sosial bakgrunn, kjønn og hjemsted, hvordan livsstilen deres endres som følge av økt kommersialisering og større vekt på kunderoller og hvordan lokalmiljøet påvirkes av moderniseringen. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Utdanningssosiologi

  345,-

  Heggen, Kåre