Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hauge, Ragnar

  Sorter etter

  Kriminalitetens årsaker

  459,-
  Hva er årsaken bak forbrytelsene? Innenfor kriminologien har dette vært det sentrale spørsmål. Denne boken gir en beskrivelse av utviklingen innenfor kriminologien når det gjelder å forklare kriminaliteten. Den er skrevet som lærebok i kriminologi og kriminalpolitikk, men vil være av interesse for alle som er opptatt av emnet. Har litteraturliste.

  Rus og rusmidler gjennom tidene

  429,-
  Denne boken gir en historisk fremstilling av fenomenet rus og rusmidler. Den tar for seg bruken av og holdningen til de mest utbredte rusmidlene i ulike kulturer og tidsperioder frem til vår tid, og det avsluttes med en fremstilling av det nye narkotikaproblemet som har oppstått i den vestlige verden fra slutten av 1960-årene. Med litteraturliste og register.

  Straffens begrunnelser

  649,-
  En av de vanligste definisjonene av straff er at det er et onde som påføres den som har begått en lovovertredelse, og at han skal oppleve det som et onde. Det å påføre andre onder eller lidelser ansees ellers som moralsk forkastelig, og er normalt forbudt av retteordenen. Boken forsøker å belyse hvordan man skal forklare at rettsordenen tillater at de som begår visse handlinger påføres onder og lidelser, og ser på hvilke konsekvenser de ulike svar har for lovbryterne og samfunnet, med spesiell vekt på utviklingen i Norge. Har referanser.

  Hauge, Ragnar