Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hauge, Lars Steinar

  Sorter etter

  Demokratiets vugge

  390,-

  Filosofi og ledelse

  390,-

  Filosofia

  589,-
  Denne boken er skrevet med tanke på å gi en lett tilgjengelig fremstilling av filosofihistorien. Boken presenterer sentrale tenkere og retninger i europeisk filosofihistorie. Forfatterne har forsøkt å sette filosofiske problemstillinger inn i en historisk sammenheng slik at leserne kan oppleve at filosofiske problemer faktisk er knyttet til tid og sted, og at de inngår i en diskusjon over tid og over landegrenser. Boken viser på denne måten at filosofi er en del av vår kulturarv, en del av vår vitenskapelige tradisjon, en del av vår tid og en del av vårt liv. Den passe godt som lærebok i filosofihistorie for førstesemesterstudenter ved universiteter og høyskoler. Boken er skrevet med tanke på å dekke pensum i filosofihistorie for mange varianter av examen philosophicum. Med register.

  Handling, valg og ansvar

  439,-

  The birth of democracy

  390,-

  Vitenskap og språk

  489,-
  Boken gir en innføring i utvalgte vitenskapsfilosofiske problemstillinger slik de fremstår fra 1700-tallet til i dag. Boken har også med noen sentrale emner i logikk som omhandler tolkningslære, presisering, definisjonslære, analytiske og syntetiske utsagn og argumentasjonslære. Beregnet på førstesemesterstudenter ved universiteter og høyskoler. Har register.

  Hauge, Lars Steinar