Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Hagen, Terje P.

  Sorter etter

  Effektivitet i offentlig tjenesteyting

  319,-
  Bokens mål er å presentere teori og forskning om effektivitetsproblemer i offentlig sektor. Sosialøkonomi, statsvitenskap, organisasjons- og ledelsesfag har utviklet kritiske vurderinger av tradisjonell organisering av offentlig sektor: Oppmerksomheten rettes først og fremst mot beslutningsprosesser i folkevalgte organer. Forfatterne påpeker at effektiviteten i offentlig sektor i hovedsak er fallende. Boken retter også oppmerksomheten på brukernes situasjon, og til slutt drøftes organisasjonsutvikling og konkurranseutsetting i offentlig virksomhet. Har litteraturliste, forfatter- og stikkordregister.

  Kommunal organisering

  419,-

  Hagen, Terje P.