Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Haabesland, Anny Å.

  Sorter etter

  Kunst og håndverk

  449,-
  Boken er en grunnbok i fagdidaktikk for studenter og lærere som har kunst og håndverk som studium eller fag i skolen. Den gir en innføring i aktuell forskning og en samlet oversikt over fagets ulike sider. Faget blir blant annet belyst ut fra en historisk sammenheng, med spesiell vekt på L97 og læreplanen i kunst og håndverk. I tillegg tar boken opp ulike teorier om barns skapende utvikling og sentrale begreper som kreativitet, estetikk og persepsjon. Har litteraturliste.

  Kunst og handverk 5

  355,-
  Boka er delt inn i seks deler: bilde, skulptur, dekor, bruksform, arkitektur og galleriet.

  Kunst og håndverk 5

  675,-
  Med oversikt over litteratur, lysbildeserier og adresser.

  Kunst og håndverk 5

  369,-
  Boka er delt inn i seks deler: bilde, skulptur, dekor, bruksform, arkitektur og galleriet.

  Kunst og handverk 6

  415,-
  Stoffet i elevboka presenteres gjennom et variert utvalg av kunstverk med kommentarer, og gir elevene kunnskaper og inspirasjon til selv å skape i materialer. Med ordforklaringer.

  Kunst og håndverk 6

  685,-
  Boka har følgende kapitler: Fagplan og undervisning, Veiledning til elevboka, og Materialer, teknikker og metodiske overveielser. Har litteraturliste.

  Kunst og håndverk 6

  435,-
  Stoffet i elevboka presenteres gjennom et variert utvalg av kunstverk med kommentarer, og gir elevene kunnskaper og inspirasjon til selv å skape i materialer. Med ordforklaringer.

  Haabesland, Anny Å.