Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Håberg, Kirsten Røvig

  Sorter etter

  2D, 3D, se det!

  236,-
  Har litteraturliste.

  2D, 3D, se det!

  320,-
  Boka gir innføring i 2D, todimensjonale uttrykk som foto og film, og 3D, tredimensjonal form som skulpturer, bruksgjenstander m.m. Med ordforklaringer. Illustrert.

  2D, 3D, sjå det!

  320,-
  Boka gir innføring i 2D, todimensjonale uttrykk som foto og film, og 3D, tredimensjonal form som skulpturer, bruksgjenstander m.m. Med ordforklaringer. Illustrert.

  Impulser

  488,-
  Boka viser hvilken betydning design har hatt for omgivelsene våre opp gjennom tidene, og hvilken plass de gamle håndverksfagene har hatt i vårt eget samfunn og i andre kulturer. Boka har arbeidsoppgaver til hvert kapittel.

  Kom inn! Kom ut!

  239,-
  Rom er et samlende tema i boka. Det går igjen i presentasjonen av kunstbilder, i gjennomgåelsen av arkitektur og i kapitlet om tredimensjonale gjenstander. Boka tar også for seg tekstiler og moderne produktdesign. Har fagordliste. Illustrert.

  Kom inn! Kom ut!

  239,-
  Rom er et samlende tema i boka. Det går igjen i presentasjonen av kunstbilder, i gjennomgåelsen av arkitektur og i kapitlet om tredimensjonale gjenstander. Boka tar også for seg tekstiler og moderne produktdesign. Har fagordliste. Illustrert.

  Kom inn! Kom ut!

  194,-
  I bokas første del gjennomgås hvert kapittel i elevboka. I annen del presenteres forskjellige retningslinjer som angår faget. Illustrert.

  Kunst og formkultur 2

  448,-
  Boka viser utviklingen av våre omgivelser helt fra den gamle egyptiske kulturen og fram til og med renessansen i Europa. Gjenstander, bygninger, drakter og kunst presenteres. Det legges også vekt på å vise den samfunnsmessige konteksten. Boka har tidslinjer og oppgaver.

  Kunst og formkultur 2

  447,-
  Boka viser utviklingen av våre omgivelser helt fra den gamle egyptiske kulturen og fram til og med renessansen i Europa. Gjenstander, bygninger, drakter og kunst presenteres. Det legges også vekt på å vise den samfunnsmessige konteksten. Boka har tidslinjer og oppgaver.

  Kunst og formkultur 3

  448,-
  Læreboka dekker teoridelen til programfagene Visuelle kunstfag og Design og arkitektur i Vg3. Tre tidsepoker på 1600-tallet til 1800-tallet blir gjennomgått i kronologisk rekkefølge, der hovedverk innenfor billedkunst, arkitektur og design blir presentert. Boka inneholder arbeidsoppgaver, tidslinjer, faktarammer og repetisjonsspørsmål.

  Kunst- og kulturhistorie

  583,-
  I fire hovedkapitler presenteres mennesket, huset, bildet og de nære ting.

  Lyse sider

  195,-
  I første del blir hvert kapittel i elevboka gjennomgått med forklaringer, begrunnelser og ideer til tilretteleggelse av faget. Annen del er den samme som i lærerveiledningen for 5. klasse. Her presenteres generelle og spesielle retningslinjer, og vi får en oppsummering av noen pedagogiske og fagdidaktiske forhold som kan komme til nytte. Med litteraturliste.

  Lyse sider

  198,-
  Lys er et samlende tema i boka, som også står sentralt i det praktiske arbeidet med komplementærfarger og skygger og med video og animasjon. Boken inneholder arbeidsoppgaver og forslag til tema- og prosjektarbeid. Med ordliste og bildeliste.

  Lyse sider

  198,-
  Lys er et samlende tema i boka, som også står sentralt i det praktiske arbeidet med komplementærfarger og skygger og med video og animasjon. Boken inneholder arbeidsoppgaver og forslag til tema- og prosjektarbeid. Med ordliste og bildeliste.

  Mønster på vandring

  298,-
  Mønster, form og farge er sentrale tema i boka. Det er også stoff om moter, om skrift og grafisk design og om det å lage utstilling. Med ordforklaringer.

  Mønster på vandring

  198,-

  Rom for idear

  298,-
  Sentrale tema i denne boka er tegnerserier og film, og boka drøfter disse uttrykksformene grundig, både som teori og med tanke på praktisk arbeid. Har ordliste.

  Rom for ideer

  215,-

  Se og bli sett

  290,-
  Elevboka har fagordliste og bildeliste.

  Se og bli sett

  260,-
  I tillegg til et innledende kapittel, består veiledningen av en gjennomgang av hvert kapittel i elevboka med bakgrunnsstoff, forklaringer, tips om tilrettelegging av faget og utfyllende oppgaver. Med litteraturliste.

  Sjå og bli sedd

  290,-
  Elevboka har fagordliste og bildeliste.

  Tekstilhistorie

  305,- 348,-
  Boka gir ei innføring i tekstilhistorien fra de tidligste tider og fram til i dag. Den tar for seg hver stilperiode fra middelalderen og framover, og tekstiler fra antikken og den eldste perioden er behandlet i en større sammenheng. Har ordliste og litteraturliste.

  Håberg, Kirsten Røvig