Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Gullestad, Marianne

  Sorter etter

  Det norske sett med nye øyne

  269,-
  Boken handler om den norske majoriteten, hvordan forskere, politikere, journalister og andre elitepersoner uttaler seg om landets nye innbyggere. Forfatteren analyserer mange tilsynelatende betydningsløse ytringer, og bretter ut de tenkemåtene som hindrer "innvandrere" i å bli respektert som verdige, norske innbyggere. Hun argumenterer også for at det er nødvendig med en kritisk gjennomgang av det moralske grunnlaget som det norske samfunnet har bygd på i mesteparten av det forrige århundret. Har litteraturliste, navne- og emneregister.

  Hverdagsfilosofer

  529,-
  Boken bygger på fire av de 630 bidragene som kom inn til selvbiografikonkurransen "Skriv ditt liv", og gir et mangesidig bilde av dagens Norge. Sentralt står verdibegreper som innsenderne benytter for å forme både livet og fortellingen om livet. Forfatteren drøfter likhetstankegangen i Norge, som fortsatt står sterkt, selv om det ikke er gitt hva som oppleves som likt eller forskjellig, og viser at selvbiografier er fortellinger som gir nøkler til forståelse av både enkeltpersoner og samfunn. Med noter og litteraturliste.

  Kitchen-table society

  519,-
  The author gives a detailed account of how a small number of young women with small children occupy themselves in everyday life and what dignity women's conversations as just chatting, confidences and gossip, Gullestad analyzes them as philosophical moral discussion of right and wrong. With bibliography.

  Kultur og hverdagsliv

  399,-
  Hverdagslivets kultur er en god innfallsport til å forstå helheten ved vårt moderne samfunn. Det viser Marianne Gullestad gjennom analyser av barneomsorg og hjeminnredning, idealer om "likhet" og "fred og ro", kjøpemønstre og omgangsformer, parforhold, hverdagslivets ritualer og diskusjoner om rett og galt. En fasinerende beretning der vi ser det velkjente med nye øyne. Nyttig også for å forstå de omstillinger samfunnet er inne i.

  Plausible Prejudice

  519,-
  In contrast to most studies of minority, majority relations, the author does not focus on minority groups but on the conventional wisdom of the politically dominant majority population. The essays cover a range of themes, from individualized identification and the struggle to achieve a "sustainable self-image" to national belonging and "race thinking". She argues that social actors construct racial and national boundaries by drawing on everyday-life experiences. This is how racial prejudice can become "plausible prejudice?." With bibliography.

  Gullestad, Marianne