Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Guldahl, Øyvind

  Sorter etter

  Algebranøkkel

  105,-
  Heftet gir en kortfattet framstilling av de grunnleggende teknikkene for regning med bokstavuttrekk, løsning av ulike typer likninger og ulikheter. Det vil si den algebraen som gjennomgås de to første årene på videregående skolen. Framstillingen er fulgt av eksempler og øvingsoppgaver med fasit.

  Brøknøkkel

  105,-
  Heftet inneholder forklaringer på alle de vanlige brøkreglene. Den viser hvordan brøkregning brukes i ulike praktiske sammenhenger og til å løse enkle likninger.

  Fysikk for fagskolen

  549,-
  Dette er et fysikkverk for de tekniske linjene på fagskolen. Læreverket er skrevet etter læreplanen i fysikk vedtatt av Nasjonalt utvalg for teknisk fagskole 27. april 2005. Fremst i hvert kapittel står målene i læreplanen som kapitlet dekker. Hvert kapittel inneholder teoristoff, eksempler, oppgaver og sammendrag. Kapitlene blir avsluttet med repitisjonsoppgaver. Med fasit og stikkordregister.

  Fysikk for fagskolen

  299,-

  Fysikknøkkel

  105,-
  Heftet gir en kortfattet gjennomgang med forklaringer og oppgaver av de fysikkfaglige emnene som undervises i naturfaget i grunnskolen og den videregående skolen.

  Geometrinøkkel

  101,-
  Heftet inneholder definisjoner, setninger, oppgaver og fasit, og gir en kortfattet gjennomgang av klassisk plangeometri.

  Matematikk for fagskolen

  719,-

  Matematikk for fagskolen

  369,-

  Paralleller

  578,-
  Paralleller er et læreverk for den videregående skolen. Boken dekker læreplanen i matematikk for Vg2P på studieforberedende utdanningsprogram. Hvert kapittel inneholder teoristoff, eksempler, oppgaver og sammendrag. Kapitlene blir avsluttet med repetisjonsoppgaver og tidligere eksamensoppgaver.

  Paralleller

  594,-
  Boka dekker læreplanen i matematikk på yrkesfaglig utdanningsprogram, basert på Vg1P. Hvert kapitel inneholder teoristoff, eksempler, oppgaver og sammendreg. Kapitlene blir avsluttet med repetisjonsoppgaver.

  Guldahl, Øyvind