Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Grytten, Ola Honningdal

  Sorter etter

  Banken i samfunnet

  350,- 399,-

  Blom fiskeoppdrett

  369,-

  Kavli

  350,- 399,-

  Norsk økonomi 1900-1990

  419,-
  Boken beskriver og forklarer den økonomiske vekst i Norge fra 1900 til 1990 og de strukturelle endringer som har ledsaget veksten. I siste del av boken omtales liberaliseringen av valuta- og finansmarkedene fra 1970-årene.

  Norsk økonomi i det nittende århundre

  539,-
  Boken analyserer den økonomiske utviklingen i Norge i det nittende århundre. Forfatterne drøfter også utviklingen i de viktigste næringene, jordbruk, skogbruk, fiske skipsfart, handel og den gryende industrien. Boken dekker behovet for en oppdatert lærebok i norsk økonomisk historie for 1800-tallet på universitets og høyskolenivå. Har stikkordregister, personregister og litteraturliste.

  Norsk økonomi i det tyvende århundre

  569,-
  Boken analyserer den økonomiske utviklingen i Norge i det tyvende århundre med vekt på å beskrive og forklare økonomisk vekst, strukturelle endringer og internasjonale og institusjonelle forhold. Årsakene til utviklingen drøftes fra flere ståsteder. Boken er en naturlig fortsettelse av boken Norsk økonomi i det nittende århundre. Har litteraturliste, stikkord- og personregister.

  Grytten, Ola Honningdal