Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Grimeland, Gisle

  Sorter etter

  Med åpne sanser

  449,-
  Boken tar for seg barns læring om natur og miljø. Forfatteren er opptatt av å gi barn økt kunnskap om naturens betydning for deres fremtid, slik at de utvikler god miljøatferd og en vilje til å verne om naturen. Han mener at barn gjennom lek og gleden ved å utfolde seg i direkte kontakt med naturen etter hvert kan lære å føle samhørighet med alt som lever. Bak i boken gis forslag til aktiviteter som følger årstidene. Boken er skrevet for førskolestudenter og andre som utdanner seg for å arbeide med barn. Har litteraturliste.

  Grimeland, Gisle