Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Graver, Hans Petter

  Sorter etter

  Alminnelig forvaltningsrett

  689,-

  Dommernes krig

  350,- 399,-

  Hva er rett

  199,-
  Boka drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten. Har register.

  Juridisk overtalelseskunst

  469,-
  Boken bygger på klassisk retorikk slik den er definert i Aristoteles og Cicero og på kognitiv teori, for å svare på spørsmål om hva som overbeviser oss om svar på rettspørsmål. Det innebærer at følelser, overbevisninger og fordommer trekkes inn i analysen av juridiske tekster. Gjennom eksempler fra norsk juss gir boka et bidrag til sakprosaforskningen og metaforteori. Har litteratur- og stikkordsliste.

  Norsk konkurranserett

  569,-
  Boken dekker konkurranselovgivningen i Norge, og omfatter EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven. Forfatterne gir en gjennomgang av konkurranseprosessen fra sakens start til det endelige vedtaket eller dommen. Blant temaene er selvinkrimineringsvernet, myndighetenes veiledningsplikt og den materielle vedtakskompetansen. En egen del tar for seg privat håndhevelse av konkurransereglene, med fokus på erstatningsansvar. Boken er skrevet særlig med sikte på praktiske behov hos foretak og myndigheter. Har litteraturliste, domsregister og stikkordregister.

  Okkupasjonstidens Høyesterett

  323,- 369,-

  Rett, retorikk og juridisk argumentasjon

  569,-
  Denne boken inneholder essays om det psykologiske grunnlaget for retten, om prinsippenes betydning i juridisk argumentasjon, om fortellerperspektiver og stil og om forskjeller på juridiske sjangre. Den gir et rettsteoretisk grunnlag for rettsretorikken, og viser blant annet hvorfor retorikk er nødvendig for forståelse av retten. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Rettsretorikk

  255,-
  Forfatteren tar utgangspunkt i Aristoteles' definisjon av retorikk, og ser på hvilke muligheter man har til å overbevise andre om at en argumentasjon er riktig og akseptabel. Boka er beregnet på jusstudenter som ønsker ei innføring i juridisk metode.

  Graver, Hans Petter