Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Grønhaug, Kjell

  Sorter etter

  Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter

  499,-
  Boka analyserer hva som får norske bedrifter til å lykkes på internasjonale markeder, basert på bedriftenes egne eksportmarkedserfaringer. Boken bygger på et forskningsprosjekt, gjennomført ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. For bedriftsledere med strategi- og markedsansvar og studenter i strategi, ledelse, markedsføring og internasjonalisering. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Ledelse i teori og praksis

  569,-
  Boka gir ei innføring i tradisjonell og moderne ledelsesteori og lederpraksis. Den tar opp emner som ledelse og administrasjon, formell og uformell ledelse og ulike dimensjoner i ledelse. Den ser på ulike sider ved ledelse og samspill som lederegenskaper, lederutvelgelse, lederutvikling, samspill mellom leder, situasjon og medarbeidere, og gir ei innføring i topplederes betydning for prestasjonene, karismatisk ledelse, topplederteam og endringsledelse. Boka tar også for seg nye ledelsesutfordringer som kunnskapssamfunnet byr på. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Strategi og organisasjon

  499,-
  Interessen for og betydningen av strategi og bevisst tilnærming til strategiproblemer har vært sterkt økende de senere år. Dette har også ført til kraftig utvikling i strategi som fagområde. Nye begreper, tenkemåter, tilnærminger og metoder for å angripe strategiproblemer er kommet til. Forfatterne har i en årrekke vært opptatt av disse problemene i bedriftslivet. Boken er et resultat av dette engasjementet. Den bygger på publiserte artikler og forskningsbaserte bidrag skrevet spesielt for denne boken. Boken er ment som både lærebok og idekilde. Har stikkordregister.

  Utredningsmetodikk

  299,-
  Målgruppen for denne boka er i første rekke studenter og andre som skal ta fatt på sitt første utredningsarbeid. Siktemålet med veiledningen er å bevisstgjøre leserne om hvilke krav som bør oppfylles, og å vise hvordan en skal gå frem for å oppnå det ønskede resultat.

  Grønhaug, Kjell