Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Garborg, Arne

  Sorter etter

  Fred

  305,-
  Livet til hovudpersonen, Enok Hòve, er alt anna enn fredfylt. Han gruvlar natt og dag, strir med Vårherre, piner seg sjølv og familien. Til slutt tek angsten heilt over og driv han i døden for eiga hand. Samstundes teiknar boka eit mektig bildet av jær-naturen og fortel mykje om det store omskiftet i økonomi og kultur som reiv opp det gamle, trygge bygdelivet. Boka er ein djuptborande studie i religionspsykologi innafor eit samfunn i omforming.

  Haugtussa

  262,- 299,-
  Haugtussa er eit diktverk om grunnkreftene i menneskelivet. Om striden mellom ånd og trolldoms vald, og samstundes ein lovsang om naturen. Gjennom Veslemøy har Garborg skildra kampen mot mørkemaktene. Veslemøy er synsk. Ho kan sjå gjennom menneska og inn i huldreheimen. Men ho er og lys levande og får røyne svik i kjærleik.

  Haugtussa

  262,- 299,-

  Haugtussa

  149,-
  Haugtussa er eit diktverk om grunnkreftene i menneskelivet. Om striden mellom ånd og trolldoms vald, og samstundes ein lovsang om naturen. Gjennom Veslemøy har Garborg skildra kampen mot mørkemaktene. Veslemøy er synsk. Ho kan sjå gjennom menneska og inn i huldreheimen. Men ho er og lys levande og får røyne svik i kjærleik. I hovedrollene: Laila Goody, Marit Synnøve Berg og Jørgen Langhelle.

  Ramakvædet

  299,-

  Skrifter i samling. Bd. 10

  199,-
  Boka inneheld eit utval artiklar som Garborg skreiv frå 1871 til 1890, ordna kronolgisk. Dei viser i første rekke bladmannen og stridsmannen Garborg. Inneheld m.a. dei kjende artiklane Peer Gynt og Hanna Winsnes' kogebog.

  Skrifter i samling. Bd. 11

  199,-
  Dette bandet inneheld eit utval av dei artiklane Garborg skreiv frå 1891 til og med 1923. Dei er ordna kronologisk og viser oss tydeleg den utviklinga forfattaren gjekk gjennom. Møtet med skriftene til m.a. Nietzsche gav han nye impulsar. I 1894 var Garborg med på å starte bladet Den 17. mai, som kom til å spele ei stor rolle i den nasjonale striden fram mot 1905, og mange artiklane hadde med målstriden å gjere. Garborg var òg opptatt av jordbrukspolitikk og teologikritikk. Og fredsspørsmålet var aktuelt under den første verdskrigen.

  Skrifter i samling. Bd. 12

  199,-
  I breva opnar Garborg for kjensler og tankar han elles kunne brenne inne med, tru og motløyse, meiningar og mål. Blant mottakarane er: Bjørnstjerne Bjørnson, Georg Brandes, Hulda Garborg, Jonas Lie, Ivar Mortensson-Egnund og Amalie Skram.

  Skrifter i samling. Bd. 2

  199,-
  Mannfolk (1886) kom ut i midt i den store nordiske debatten om seksualmoralen. Stoffet er stort sett henta frå student- og kunstnarmiljø, og boka er ein kollektivroman med fleire hovudpersonar. Her er mange kjærleiksforhold, men dei går alle over styr, og personane blir øydelagde i konflikten mellom ideal og røyndom. Uforsonlige (1888) er eit skodespel som var særs aktuelt i samtida, eit sterkt angrep på politisk holdningsløyse, ein satire over dei radikale som let seg kjøpe, dei uforsonlege som gjerne gir etter når det krevst. Fleire av personane har førebilete i det politiske livet i tida.

  Skrifter i samling. Bd. 3

  199,-
  Hjå ho mor (1890) kom ut samstundes både på norsk og dansk (Hos mama), og Garborg ønskte med denne forteljinga å skape eit sidestykke og motstykke til romanen Mannfolk frå 1886. Boka fortel om ei ung jente som får øydelagt kjærleiksevnene sine av ei småborgarleg og snerpete oppseding. Mora vil at den unge Fanny skal bli ei fin dame, men dermed mistar ho mest av alt sitt sjølvstende under oppveksten. Ho blir usikker, utan livsmot og eigenvilje. Og ho giftar seg med den halvgamle mannen som har alliert seg med mora.

  Skrifter i samling. Bd. 6

  199,-
  Læraren (1896): Vi møter Paulus Hòve, son til Enok i Fred. Verket er ei drastisk oppgjer med syndedyrking i visse kristne miljø, men her er òg ein samfunnskonflikt og ein kjærleikskonflikt. Og det er samanflettinga av alle desse motiva som gjer Paulus til ein fårleg mann. Den burtkomne faderen (1899): Hovudpersonen er Gunnar Hòve, bror til Paulus. Han har kome attende til heimbygda etter mange år i utlandet, trøytt av materialisme og innhaldsløyse. Det blir Paulus som til slutt gir han kvila si att, med trua på kjærleiken, den sigrande livsmakta. Heimkomin son (1908): Her blir tankane frå Den burtkomne faderen knytta til praktisk arbeid i jordbruket, ettersom brorskapstanken blir innfelt i jordspørsmålet.

  Skrifter i samling. Bd. 8

  199,-
  I dette bandet er det samla 14 forteljingar som opphavleg vart publiserte einskild. Dei er skrivne i åra frå 1878 til 1900. Utvalet opnar med Ein fritenkjar, den første forteljinga Garborg skreiv. Det er eit stykke som set problem under debatt. Av dei andre kan nemnast Stordåd, ei lita novelle om to fattigborn i Christiania. Han Lars i lia er ein humoreske om den norske latskapen. Utvalet sluttar med I heiane, ei skildring av ei fjellvandring frå Jæren til Setesdalen.

  Skrifter i samling. Bd. 9

  199,-
  Boka opnar med fire reisebrev frå Paris, München og Nord-Norge. Kolbotnbrev inneheld brev der Garborg fortel frå dagleglivet med små og store gleder i hytta Kolbotnen i Nord-Østerdal. Knudaheibrev inneheld skildringar av menneska, naturen og livsvilkåra på Jæren. Delar av boka er eit personleg livsoppgjer, ein sjølvbiografi frå barndom og notid.

  Småsporven

  201,- 229,-
  Dikta i denne boka er henta frå Haugtussa som Garborg skreiv i 1895. Den inneheld Småsporven gjeng i tunet, Killingdans, D'er haust, det ruskar ute, Å stakkars vesle hare og Blåbærli.

  Trætte mænd

  262,- 299,-

  Garborg, Arne