Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Gannik, Dorte Effersøe

  Sorter etter

  Social sygdomsteori

  298,-
  Boka handler om sykdom som et samspill mellom person og situasjon, ikke bare som diagnose. Den innleder med refleksjoner om sykdomsbegrep og sunnhetsvesen. Videre blir sosiologiske teorier om sykdomsoppfattelse- og atferd presentert. Boka tar for seg folkelige sykdomsoppfattelser- og handlinger, og sykdom i forhold til menn, kvinner og kjønnsroller. I tillegg gir den en gjennomgang av sykdoms innvirkning på arbeidsvilkår og livssituasjon. Har litteraturliste og stikkordsregister.

  Gannik, Dorte Effersøe