(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Galtung, Johan

  Sorter etter

  50 years

  261,- 298,-
  I denne boka beskriver Galtung 100 konflikter hvor han har vært involvert som forhandler. Den beskriver den første gangen han var i en forhandlingssituasjon, i en rasekonflikt i Charlottesville i USA i 1958, og skildrer ei rekke andre konfliktsituasjoner, for det meste makrokonflikter, personlige eller sosiale. Boka kan leses som en tekst om fredsstudier.

  50 years

  261,- 298,-
  I boken foretar forskeren og forfatteren Johan Galtung en vitenskapsfilosofisk analyse av problemer han har arbeidet med i løpet av femti år som fredsforsker. Boken er en rapport fra hans arbeid med å berede grunnen for, og utvikle fredsstudiene i perioden 1958-2008.

  A theory of conflict

  261,- 298,-
  Forfatteren tar utgangspunkt i konfliktteori og utfordrer fortellingen om vold som onde krefter som må bekjempes. Han mener at vold bunner i frustrasjon, som følger av vanskelige, uløste konflikter, og at disse kan løses ved hjelp av empati, ikkevold og kreativitet.

  A theory of development

  261,- 298,-
  In development theory a common narrative suggests that direct violence arises in poor countries as a result of envy as the more developed countries advance further. The remedy for this is for the less developed countries to imitate the MDC and be assisted to do so. This book challenges that narrative and argue an alternative, suggesting that structural violence keeps poor countries in misery and that the remedy is to build horizontal equitable relations. With references and index.

  A theory of peace

  298,-

  Globalizing God

  261,- 298,-
  Denne boken er et samarbeidsprosjekt mellom statsviteren Johan Galtung og religionsviteren Graeme MacQueen, hvor de utforsker sammenhengen mellom religion, spiritualitet og fred. Boken har to deler. Første del undersøker det religiøse landskapet i verden på jakt etter forenende og fredsbyggende spirituelle aspekter. Andre del fokuserer på fem asiatiske fredsorienterte spiritualiteter, og ser nærmere på hvordan de konkret har bidratt til fredsarbeid. Har litteraturliste.

  Hva var det du prøvde å få til?

  131,- 149,-
  Denne boken handler om hva Arne Treholt drev med frem til han ble arrestert i januar 1984. Hovedtemaet er kommunikasjon og forståelse under den kalde krigen.

  Launching peace studies

  131,- 149,-
  I denne boken tar forfatteren for seg utviklingen av freds- og konfliktforskningen fra 1958 til 1970. Han forteller om strategier og forskningsprosjekter, resultater, fredspolitikk og 13 forsøk på å omforme teorier til praksis. Med litteraturliste.

  Maria og Magdalena

  131,- 149,-

  Norge sett utenfra

  218,- 249,-
  Hvordan fremstår Norges fredsinnsats og nordmenns selvbilde sett utenfra? Hva gjør vi egentlig i Irak og Afganistan? Boken er et debattinnlegg fra fredsforskeren Johan Galtung om norsk identitet og Norges rolle i verden.

  Peace economics

  298,-

  Peace journalism

  131,- 149,-
  Boken inneholder 80 artikler om krig og fred skrevet av Johan Galtung. Boken utgis i forbindelse med Galtungs 80-årsjubileum i 2010.

  Peace mathematics

  298,-
  This book is about peace and mathematics, and the intended reader is the general public, eager to learn something new, whether interested in peace, mathematics, or both. With bibliography.

  Peace plays

  149,-
  Forfatterne av denne boken skriver vanligvis essays om fredsarbeid under fagområdene sosiologi, politikk eller filosofi og etikk. I denne boken forsøker de å formidle budskapet sitt gjennom tre skuespill.

  Syv veier til lykke

  259,- 295,-

  The fall of the US empire - and then what?

  261,- 298,-
  This book explores a global phenomenon now taking place before the eyes of the world: The fall of the US Empire. Part one explores the why, what, how, when and where of the present decline and fall of the US Empire, based on a theory used in 1980 to predict the fall of the Soviet empire. Part two explores the world as a whole with three global scenarios, successors, regionalization or globalization, and the US Republic with two domestic scenarios, US fascism and US blossoming. Part three is dedicated to a study from 1979 comparing the Western Roman Empire processes with Western imperialism millennia later. With references.

  Trend 2000

  198,-
  I ti bidrag, de fleste av dem fra det tyske uketidsskriftet "Der Spiegel", belyser forskere, politikere og journalister hovedtrekkene i 90-årenes globale situasjon og dens utfordringer. Med bibliografiske henvisninger.

  USAs utenrikspolitikk

  131,- 149,-
  Boka er en analyse av USAs utenrikspolitikk og forsøk på å opprette en Ny Verdensorden i kjølvannet av kommunismens fall. Galtung betegner denne politikken som teologi i praksis. Med eksempler fra storpolitikken viser han hvordan USAs handlemåte kan forstås på bakgrunn av en selvforståelse som Det Godes forvalter, i en verden der Det Ondes impuls regjerer i flere land.

  Galtung, Johan