(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Frost, Jørgen

  Sorter etter

  Den intensive leseopplæringen

  529,-

  Kvalitet i leseopplæringen

  349,-
  Boken presenterer teorien bak språk- og leseveilederordningen, erfaringer med oppstart av språk- og leseveiledning i en norsk kommune, og hvilke grep som ble tatt for å kvalitetsikre leseopplæringen på alle trinn. Forfatteren sammenfatter og kommenterer til slutt resultatene. Har litteraturliste.

  Lesepraksis

  429,-
  Forfatteren presenterer en teoretisk begrunnet ramme for den lesepedagogiske tilretteleggingen, slik at man kan sikre en nyansert og målrettet undervisning. I denne rammen inngår arbeidet med elevens arbeidsmåte og språklige kontroll under lesingen, og utviklingen av de nødvendige basisferdigheter. Det finnes forskjellige lesepedagogiske tradisjoner, men forfatteren forsøker å vise at hvis læreren skal tilgodese bredden i elevenes forutsetninger, vil hver av tradisjonene komme til kort. Boken utgjør en del av bakgrunnsmaterialet for IL-basis. Har litteraturliste.

  Prinsipper for god leseopplæring

  399,-
  Denne boka gir lærerstudenter og andre interesserte innsikt i forholdet mellom teorier om lesing og den praktiske leseundervisningen. Når elevgruppen blir stadig mindre homogen, økes behovet for at læreren er i stand til ikke bare å undervise en hel klasse ved hjelp av ferdiglaget materiale, men også møte det enkelte barnet der det befinner seg. Det kreves at læreren har en dypere forståelse for hva lesing er, hvordan leseutviklingen forløper, og hvordan man kan iaktta elevers leseutvikling. Boka tar blant annet utgangspunkt i en lesebokundersøkelse som problematiserer forholdet mellom tradisjonen og fornyelse i tilretteleggingen av materiale til begynnerundervisningen i lesing. Forfatteren griper fatt i fundamentale forhold omkring leseundervisningen i skolen og legger fram forslag til praksis på forskjellige trinn. Siktemålet er å sette læreren i stand til å gjennomføre en lærerstyrt undervisning i motsetning til en læreboksstyrt leseundervisning. Boka egner seg som teori- og metodebok for studenter i lærerutdanningen og lærere som arbeider med første lese- og skriveopplæring i småskolen. Har litteraturliste.

  Språkleker

  599,-
  Dette er en samling praktiske leker som barn kan ha både glede og nytte av i den begynnende lese- og skriveopplæringen. Ved å bruke leken som pedagogisk virkemiddel, blir barnas nysgjerrighet for språket stimulert og de blir gjort oppmerksomem på språkets mangfold. Barna kan også utvikle en fonembevissthet som kan være med å forbygge lese- og skrivevansker. Språkleker anbefales ofte som redskap for lærerne i begynneropplæring, og opplegget kan også fungere som en brobygger mellom lærer- og førskolelærertradisjonen i måten å arbeide med språket på. Vedlegg: billedkort. Illustrert.

  Frost, Jørgen