Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Foucault, Michel

  Sorter etter

  Dette er ikke en pipe

  262,- 299,-
  Dette essayet blei inspirert av to brev fra René Magritte til Foucault. Med utgangspunkt i disse brevene, drøfter Foucault forskjellige tolkninger av forholdet mellom tekst og bilde, ord og ting.

  Diskursens orden

  249,-

  Forelesninger om regjering og styringskunst

  289,-
  I middelalderen vokste det frem et samfunn mellom konger og hans undersåtter. Dette samfunnet må styres indirekte. I de tre forelesningene som presenteres her, analyserer forfatteren de historiske handlingsbetingelsene som muliggjorde en slik indirekte styringsform. Den liberale stat, som i stor grad støtter seg på indirekte regjering, vil i følge forfatteren støte på sentrale utfordringer: Hva gjør man med dem som ikke klarer å styre seg selv? Dette spørsmålet taler direkte til dagens politiske ordskifte, der nyliberalisme og globaliseringsprosesser står sentralt. Oversettelsen er gjort fra Dits écrits 1954-188, Volume III 1976-1979, La Gouvernementalité og Volume IV 1980-1988, Omnes et Singularum: vers une critique de la raison politique.

  Galskapens historie

  369,-
  Denne boken gir en beskrivelse av hvordan de gale er blitt behandlet i Europa fra middelalderen og frem til våre dager. Foucault peker på hvordan de gale i middelalderen var en naturlig del av samfunnet og fascinerte menneskene, og viser hvordan de så etter hvert støtes ut. De overtar de spedalskes stilling, blir sendt i arbeidshus og tukthus. I den fornuftens verden som den fremvoksende kapitalisme og opplysningstiden skapte, hadde de gale ingen plass. De måtte avgrenses og defineres som noe hinsidig. Det er spesielt denne utstøtelsen forfattenen går nærmere inn på.

  Overvåkning og straff

  369,-
  I denne boka forsøker forfatteren å gi en forklaring på maktens rolle i fremveksten av det moderne fengselssystemet fra 16-1700-tallet.

  Seksualitetens historie I

  209,- 238,-
  Den franske filosofen Foucault har sett nærmere på hvordan seksualitetens historie henger sammen med en rekke politiske, økonomiske og sosiale krefter. På dette grunnlaget hevder han at vår tids seksuelle frigjøring bare viderefører 1800-tallets måte å forholde seg til seksualitet på. Og at det er mulig menneskene er på vei til å gjøre seksualiteten til et vitenskapelig objekt i stedet for en kilde til økt nytelse.

  Seksualitetens historie II

  235,- 268,-
  I denne boken viser forfatteren hvordan man reflekterte over den seksuelle adferden i den klassiske, greske tenkningen. Han tar utgangspunkt i det begrepet om "nytelsens bruk" som den gang var vanlig, og trekker fram hvordan individene på ulike vis har forsøkt å arbeide med seg selv for å bli et etisk subjekt. Har litteraturliste.

  Seksualitetens historie III

  235,- 268,-
  I denne boken viser forfatteren hvordan filosofer og samfunnsledere i de to første århundrene av vår egen tidsregning reflekterte over den seksuelle atferden. Han analyserer hvordan forestillingen om omsorg for seg selv, som Sokrates så ofte snakket om, ble videreført og omdannet i senantikken. Boken er en tankevekkende undersøkelse av hvordan en for oss fremmed kultur har kunnet få grunnleggende betydning for hvordan vi tenker og handler på det seksuelle feltet. Har litteraturliste.

  Tingenes orden

  306,- 349,-
  Denne boken fra 1966 er blitt stående som den franske filosof og idehistoriker Foucaults hovedverk. Boken inneholder en bredt anlagt historisk studie av endringene i den vestlige verdens tenkesett fra renessansen og til vår egen tid. Foucault skildrer og analyserer hvordan de tre kunnskapsområdene naturhistorie, politisk økonomi og generell grammatikk fra det nittende århundre ble endret til biologi, økonomi og filologi - det han kaller for "vitenskapene om mennesket".

  Tingenes orden

  399,-

  Foucault, Michel