Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Fostås, Olaug

  Sorter etter

  Instrumentalundervisning

  499,-
  Boken er en fagdidaktisk lærebok som tar for seg instrumental- og voksenopplæringens mangeartede undervisningsoppgaver. Leseren inviteres med inn i en undervisningshverdag der elevenes musikalske uttrykksevne, lytteferdighet og instrumental- og vokaltekniske ferdigheter skal utvikles. Begreper som musikkopplevelse og kreativitet, øving og motivasjon, selvtillit og samhandling står sentralt. eksempler belyser innfallsvinkler og valgmuligheter læreren står overfor. Boken egner seg for instrumental- og vokallærere og for studenter i grunn- og videreutdanning. Den er også aktuell for musikklærere på alle nivåer. Med forslag til videre lesning, navne- og stikkordregister.

  Fostås, Olaug