Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Finstad, Liv

  Sorter etter

  Bakgater

  279,-
  Boken formidler resultatene av mange års erfaring og nærhet til norsk prostitusjon, en virksomhet som lyssettes fra mange kanter. De prostituerte, deres kunder og halliker kommer selv til orde og forfatterne drøfter tilslutt muligheten for å bekjempe prostitusjonen med lovlige midler.

  Hva er politi

  199,-

  Politiblikket

  379,-
  Boka setter et analytisk søkelys på politirollen og politiarbeidet. Forfatteren redegjør for en rekke sider ved politiarbeidet og analyserer politiblikket, dvs. politiets måte å tolke en situasjon på, politiets roller og atferd. Politiblikket kontrasteres med publikumsblikket, altså publikums måte å se og vurdere en hendelse på. Har litteraturliste.

  Finstad, Liv