Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Ersland, Geir Atle

  Sorter etter

  Byens konstruksjon

  350,- 399,-
  Boken handler om bystrukturer i Middelalderen. Forfatteren tar utgangspunkt i Bergen, og sammenligner deretter med andre byer som London, København, Lübeck, Trondheim og Oslo. Med litteraturliste.

  Kven eigde byen?

  306,- 349,-
  Boken handler om eie og leie av eiendom i byene i Middelalderen. Den tar utgangspunkt i Bergen, og sammenligner deretter med andre nordeuropeiske byer. Analysen viser blant annet at det vokste frem et system for leie av tomtegrunn som favoriserte leietakeren fremfor eieren i senmiddelalderen. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Norsk historie 1300-1625

  349,-
  Boka handlar om dei drygt tre hundre dramatiske åra då Noreg endra seg frå å vera ei nordisk stormakt til å bli ein underordna del av det dansk-norske riket. Sentralt står den skiftande alliansepolitikken og det politiske spellet i seinmellomalderen og tida kring reformasjonen. Det blir også lagt vekt på å få fram korleis livet for vanlege folk arta seg. Har saks- og namneregister.

  Tid tanke 1

  829,-
  Boken er skrevet til programfaget historie og filosofi på studiespesialiserende utdanningsprogram. Boken er delt inn i seks deler som gir det grunnleggende kunnskapsstoffet. Etter hvert kapittel er det repetisjonsspørsmål, arbeidsoppgaver og tenk-over-oppgaver.

  Tid tanke 1

  829,-
  Boken er skrevet til programfaget historie og filosofi på studiespesialiserende utdanningsprogram. Boken er delt inn i seks deler som gir det grunnleggende kunnskapsstoffet. Etter hvert kapittel er det repetisjonsspørsmål, arbeidsoppgaver og tenk-over-oppgaver.

  Ersland, Geir Atle