Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Eriksen, Thomas Hylland

  Sorter etter

  Egoisme

  199,-

  Fokus

  725,-
  Boka gir det grunnleggende kunnskapsstoffet til bruk for faget sosiologi og sosialantropologi, som inngår i programfaget individ, politikk og samfunn på programområdet samfunnfag og økonomi i studiespesialiserende utdanningsprogram. Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag og et utvalg kontrollspørsmål, oppgaver og diskusjonsopplegg.

  Fokus

  725,-
  Boka gir det grunnleggende kunnskapsstoffet til bruk for faget sosiologi og sosialantropologi, som inngår i programfaget individ, politikk og samfunn på programområdet samfunnfag og økonomi i studiespesialiserende utdanningsprogram. Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag og et utvalg kontrollspørsmål, oppgaver og diskusjonsopplegg.

  Folk

  725,-
  Dette er en lærebok i faget sosiologi og sosialantropologi for vg2 og vg3. Boka er delt inn etter temaene tilhørighet, kultur, arbeid, utvikling og makt. Med sammendrag og oppgaver.

  Folk

  725,-
  Dette er en lærebok i faget sosiologi og sosialantropologi for vg2 og vg3. Boka er delt inn etter temaene tilhørighet, kultur, arbeid, utvikling og makt. Med sammendrag og oppgaver.

  Fredrik Barth

  399,-

  Globalisering

  389,-
  Boka gir en veiviser til globalisering med utgangspunkt i åtte sentrale nøkkelbegreper: Frakobling, akselerasjon, standardisering, sammenvevning, mobilitet, blanding, sårbarhet og tilkobling. Boka har eksempler og viser hvorfor globalisering har fått en sånn sentral plass i forskning, politikk og dagligliv. Har litteraturliste og register.

  Hva er sosialantropologi

  199,-
  Boken viser hvordan sosialantropologi produserer kunnskap om kulturell variasjon. Gjennom forfatterens presentasjon av metoder og teoretiske perspektiver får vi et inntrykk av hvordan sosialantropologien utforsker, sammenligner og forstår de mangeartede uttrykk for menneskelig væremåte. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Kulturforskjeller i praksis

  529,-

  Kulturterrorismen

  131,- 149,-
  Boken er en pamflett der forfatteren, som er sosialantropolog, kritiserer ideologier som "kulturell renhet" og etnisk nasjonalisme. Forfatteren forsvarer kulturell pluralisme og retten til å være uten nasjonalkulturell identitet.

  Matriks 10

  715,-
  Lærerveiledninga dekker alle tre faga historie, geografi og samfunnskunnskap. Den inneholder kommentarer og bakgrunnsstoff om hvert underkapittel i elevbøkene, tips til oppstart i gjennomgang av temaene og kopioriginaler med ei rekke oppgaver.

  Matriks 10

  425,-
  Boka tar blant annet opp temaer som makt, økonomi og kjærlighet. Har fire oppgavetyper og sammendrag etter hvert kapittel.

  Matriks 10

  425,-
  Boka tar blant annet opp temaer som makt, økonomi og kjærlighet. Har fire oppgavetyper og sammendrag etter hvert kapittel.

  Øyeblikkets tyranni

  199,-
  Boken gir en diagnose av den oppjagede tiden vi lever i. Den viser sammenhengene mellom blant annet ungdomsdyrking og såpeoperaer, e-post og konkurranseutsatthet, utbrenthet og ny teknologi. Den viser også at noe er i ferd med å gå galt. Tilgjengeligheten nærmer seg hundre prosent; nå er det utilgjengeligheten vi må slåss for.

  Samfunn

  299,-
  Denne boken tar for seg forskjellige aspekter i det norske samfunnet i lys av dagens transnasjonale, pluralistiske situasjon. I tillegg blir en del av forskningen utført ved CULCOM i perioden 2005-2010 presentert. Med litteraturliste.

  Små steder - store spørsmål

  499,-
  En lærebok i sosialantropologi som spenner fra klassiske temaer som sammenlignende studier av politikk og økonomi i tradisjonelle samfunn uten stat og kapitalisme og betydningen av slektskap i ikke-industrialierte samfunn til studiet av modernisering og kulturell endring i moderne samfunn. Siste del presenterer aktuelle temaer for vår tid: etniske relasjoner, nasjonalisme og globalisering av kultur. Med litteraturliste, emneregister og personregister.

  Til verdens ende og tilbake

  529,-
  Boken beskriver antropologiens utvikling fra Herodots reiseskildringer, via opplysningsfilosofien, klassisk sosiologi og den viktorianske antropologien til det tyvende århundrets antropologi. Forfatterne tar utgangspunkt i de tre viktigste nasjonale fagtradisjonene, den britiske, den amerikanske og den franske. De gir også en fyldig dekning av tysk og skandinavisk antropologi og gjør rede for blant annet russisk og indisk antropologi. Boken munner ut i en diskusjon av fagets utvikling i dag. Har litteraturliste, stikkord- og personregister.

  Eriksen, Thomas Hylland