Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Eriksen, Anne

  Sorter etter

  Historie, minne og myte

  262,- 299,-
  Forfatteren diskuterer forholdet mellom erindring og historieskrivning, og belyser historieskrivningens betydning for vår selvforståelse. Har litteraturliste og personregister.

  Minner fra Den evige stad

  306,- 349,-
  Boken tar utgangspunkt i skandinavers reiser til Italia i det forrige århundre. De skrev frodige reiseskildringer om opplevelsene av kulturminnene. De ble formidlere av en klassisk arv, og Roma var "Historiens Grav og Erindringenes Hjem". Illustrert. Med fotografier, stikk, tegninger og litteraturliste.

  Museum

  323,- 369,-
  Boken tar for seg norsk museumshistorie. En gang formidlet museene enkle fortellinger om nasjonen, folket og historiens gang, mens de i dag er en del av en omfattende kulturindustri og må konkurrerer med andre aktører om publikums oppmerksomhet. Boken drøfter museets rolle som kulturbærende institusjon. Har litteraturliste og register.

  Tradisjon og fortelling

  299,-
  En innføringsbok i folkloristikk, som gir en oversikt over forskningen som har tatt for seg muntlig folkekultur. Boken presenterer folkloristisk kunnskap om sentrale emner i dagens kulturvitenskap: identitet, nasjonalitet, muntlighet og fortelling, massekultur og forholdet til tradisjon og historie. Spørsmål som knytter seg til etnisitet, populærkultur og historiekonstruksjon står sentralt. Med litteraturliste og register.

  Eriksen, Anne