(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Engelstad, Arne

  Sorter etter

  De undertryktes teater

  339,-
  Boka forteller hvordan vi kan ta i bruk teaterets konkrete og anskuelige språk til konflikt- og problemløsning. Boka viser hvordan deltakerne kan prøve ut alternative handlingsmodeller, knyttet til vanskelige og undertrykkende situasjoner på det personlige, det yrkesmessige og det samfunnsmessige plan. Engelstad presenterer Augusto Boals teaterteknikker, fra Forumteater, Bildeteater og Usynlig teater til Rainbow of desire og Lovgivende teater. Boka retter seg mot høgskolestudenter i drama- og mediefag, samt grunnutdanningene i teatervitenskap og medier og kommunikasjon ved universitetet. Har ordforklaringer og litteraturliste.

  Film

  529,-
  Boka tar utgangspunkt i filmanalyse og presenterer noen av de verktøyene en slik analyse krever. Den viser bl.a. hvordan en analyse ikke bare skal belyse hva filmen forteller, men også hvordan den forteller og hvilken virkning den har på oss. Boka er bl.a. beregnet for studenter i film- og medieutdanninger ved høgskoler og universitet, men passer også for andre som er interessert i film.

  Fra bok til film

  399,-

  Grip teksten

  685,-

  Grip teksten

  685,-

  Grip teksten

  665,-
  Dette er tredje bind av norskverket. Bokens fire første kapitler omhandler kultur- og litteraturhistorie fra 1700-tallet frem til i dag, med hovedvekt på det moderne prosjekt. I de tre neste, som dreier seg om språklige emner, belyses blant annet den norske språkdebatten fra 1830-årene til i dag, nasjonsbygging gjennom språkplanlegging og samfunnets behandling av språkminoriteter. Det nest siste kapitlet gjennomgår praktiske ferdigheter, og viser hvordan man kan tolke ulike tekster, med spesiell vekt på retorisk analyse av argumenterende tekster og analyse av adaptasjon fra bok til film. Den siste delen av boken, Grip tekstene, er en samling tekster som belyser de ulike periodene og stilretningene, og som representerer ulike sjangrer. Med oppgaver.

  Grip teksten

  665,-
  Her videreføres og utdypes tanker, ideer, lærestoff og ferdighetstrening fra Vg1. Den norske kulturarven presenteres i et nært samspill med europeisk litteratur- og kulturhistorie og med tekstutvalg fra de ulike kulturepokene. Med oppgaver.

  Grip teksten

  665,-
  Boken tar elever og lærere med på en tekstreise med dannelse og deltakelse som mål. Vårt mangfold av sjangrer og sammensatte tekstuttrykk er viet spesiell oppmerksomhet. Lærestoffet er bygd opp omkring "tekstmøter" som utfordrer til refleksjon og dialog. Antologien er tematisk inndelt, og samtidslitteraturen blir sett i forhold til eldre tekster. Sjangerlæren presenteres ved hjelp av eksempler og tekstutdrag. Boken skaper forståelse for språk og litteratur i vårt flerkulturelle samfunn, og også for sammenhengen mellom dagens norsk, norrønt og språkene i våre naboland. Har stikkordregister.

  Grip teksten

  685,-

  Interart

  519,-
  Boka tar for seg de viktigste epokene og ismene innen litteratur, bildekunst og musikk fra middelalderen til år 2000. Målet er å gi leseren en dypere forståelse av fellestrekk ved litteraturens, bildenes og tonenes språk, og hvordan fortidens retninger innenfor kunstartene preger oss i dag. Målgruppe: studenter og lærere i norsk, litteratur, kunst og musikk. Interart CD følger med boken, må kjøpes for seg selv. Har bilde-, litteratur- og musikklister.

  På tvers gjennom nasjonalromantikken

  322,-
  Boka handler om nasjonalromantikken, en viktig periode i kulturhistorien på 1800-tallet, og ser på hva som skjedde, hva bakgrunnen for tankene, ideene og følelsene som oppstod var, og hvordan de kom til uttrykk i litteratur, bildekunst, musikk og vitenskap. Den ser også på årsaken til at disse ideene fikk en spesiell grobunn i Norge, og på hva nasjonalromantikken betyr for oss i dag. Har stikkordregister. CD-en inneholder musikkeksempler fra perioden.

  Engelstad, Arne