Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Eide, Elisabeth

  Sorter etter

  Å se verden fra et annet sted

  449,-
  Boka stiller spørsmål ved våre forestillinger om det norske og det fremmede. Ved å bruke eksempler som drapet på Fadime, debatten om slør og skaut og norske reiselivsreportasjer, viser forfatterne hvordan mediene marginaliserer minoriteter og deres synspunkter.

  Afghanistan

  306,- 349,-

  Mistenkelige utlendinger

  459,-
  Boken setter søkelys på den norske pressedekningen av minoritetsgrupper. Forfatterne går systematisk gjennom sju avisers dekning av blant annet samer, jøder, flyktninggrupper og indianere, i perioden 1902 til 2002. Med litteraturliste.

  På flukt med mobiltelefon

  175,- 199,-

  Pakistan

  332,- 379,-
  I denne boka skriver forfatterne om sine reiser rundt i Pakistan. De skildrer landet, menneskene og samfunnet. Med litteraturliste.

  Verden skapes hjemmefra

  339,-
  Boken ser på hvordan pressedekningen av den ikke-vestlige verden har bidratt til Norges kollektive identitet og i hvilken grad pressen fungerer som en arena for å forstå oss og "de andre", med utgangspunkt i undersøkelser av sju norske aviser i perioden 1902 til 2002. Boken drøfter temaer som medier, globalisering, transnasjonal virkelighet, minoriteter og norske selvbilder på bakgrunn av Bourdieus feltteori, postkolonial teori, diskursanalyse og andre pressehistoriske studier.

  Eide, Elisabeth