Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Dyrvik, Ståle

  Sorter etter

  Arbeidsportal

  355,-
  Boka inneholder oppgaver og arbeidsopplegg som følger kapitlene i læreboka. Oppgavene er retta mot elever på alle utdanningsprogram, og kommer i ulike varianter. Med ordforklaringer, lærerveiledning og kartoriginaler.

  Arbeidsportal

  359,-
  Boka inneholder oppgaver og arbeidsopplegg som følger kapitlene i læreboka. Oppgavene er retta mot elever på alle utdanningsprogram, og kommer i ulike varianter. Med ordforklaringer, lærerveiledning og kartoriginaler.

  Året 1814

  249,-
  Boka nøstar opp trådane som førte fram til hendingane i 1814. Den viser korleis ulike historikarar har tolka 1814 tidlegare, og opnar for ei nytolking av 1814. Boka er skriven for studentar i historie.

  Aschehougs norgeshistorie. Bd. 7

  624,-
  Norge oppstår som selvstendig rike i 1814, riktignok i kongefellesskap med Sverige. Men det er økonomisk lavkonjunktur med sosiale spenninger, først og fremst mellom bønder og embetsmenn og byborgere. Rundt 1830 raknet alliansen som hadde medvirket til å gi Norge selvstendigheten. Har litteraturliste, stikkordregister og tidstavle.

  Den demografiske overgangen

  249,-
  Boka gir ei oversikt over teorien om den demografiske overgangen. Forskarane har trukket fra1m forklaringsfaktorar som kosthald og medisinsk utvikling, mentalitet og kultur. Boka er skriven for studentar i historie og sosiologi. Har ordforklaringer, litteraturliste og register.

  Grunnbok i Norges historie

  649,-

  Norsk historie 1536-1814

  429,-
  Bandet dekkjer norsk historie i perioden fra 1536-1814. Norge var ein del av den dansk-norske staten. Befolkningsutvikling, næringsutvikling, sosiale og kulturelle forhold blir drøfta innanfor ramma av den nordiske maktkampen og utviklinga av eineveldet, med vegen fram til norsk sjølvstende i 1814 som det overordna perspektivet. Har litteraturliste og register.

  Norsk historie 1625-1814

  349,-
  Boka tar for seg dansketida, ein periode i norsk historie som tradisjonelt har vore prega av nasjonal audmjuking, kongar og krigar. I den politiske historia blir det lagt vekt på det politiske systemet og det mellomstatlege maktspelet. Befolkningshistorie og sosialhistorie får brei omtale. Valet i 1814 som overordna perspektiv for framstillinga blir satt opp mot andre moglege innfallsvinklar. Andre sentrale emne i perioden er utviklinga av ein norsk nasjonal identitet, folkeauken og den kraftige veksten i skattelegging og andre plikter som krigane førte med seg. Har litteraturliste, sak- og namneregister.

  Portal

  459,-
  Boka tek føre seg noregs- og verdshistorie før 1750.

  Portal

  679,-
  Boka tek føre seg noregs- og verdshistorie etter 1750.

  Portal

  679,-
  Boka tek føre seg noregs- og verdshistorie etter 1750.

  Portal

  459,-
  Boka tek føre seg noregs- og verdshistorie før 1750.

  Dyrvik, Ståle