Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Dyregrov, Atle

  Sorter etter

  Å ta avskjed

  239,-
  Boka er beregnet på foreldre, førskolelærere, lærere, helsepersonell, prester og andre voksne som møter barn som har mistet en nær person. Forfatteren forklarer hvordan det å la barn delta i ritualer kan hjelpe barn gjennom en slik sorg.

  Barn og traumer

  459,-
  Med uttrykket traume som brukes i denne boka, menes overveldende, ukontrollerbare hendelser som innebærer en ekstraordinær psykisk påkjenning for det barn som utsettes for hendelsen. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Har litteraturlister.

  Beredskapsplan for skolen

  309,-
  Boken har fokus på utvikling av beredskapsplaner i skolen. Den gir råd om ulike tiltak som kan iverksettes dersom en krisesituasjon skulle oppstå, og omtaler blant annet klasseromssamtaler, ritualbruk og mediehåndtering. Har litteraturliste.

  Den lille søvnboken

  262,- 299,-

  Hvordan lede sorggrupper?

  198,-

  Katastrofepsykologi

  619,-
  Boka beskriver krisereaksjoner hos overlevende og etterlatte ved en katastrofe. Deretter går forfatteren inn på organisering av psykososial katastrofehjelp, gjennomføring av umiddelbar hjelp, og langtidshjelp. Boka gir også eksempler på konkrete hjelpemetoder og tiltak. Egne kapitler omtaler hjelpernes situasjon og oppfølging av disse. To kapitler er viet barns reaksjoner og hjelp til barn. For helsepersonell som arbeider med ulykker, kriser og katastrofer, samt personell innen politi, brannvesen, ambulansetjeneste o.l. Egner seg også for ledere, lærere og førskolelærere. Har stikkordregister og litteraturliste.

  Katastrofepsykologi

  499,-

  Mestring av sorg

  262,- 299,-

  Psykologisk debriefing

  389,-
  Psykologisk debriefing er blitt svært utbredt i de senere årene, men metoden er også blitt sterkt kritisert. Ifølge forfatteren skyldes det delvis manglende kunnskap om hvordan psykologisk debriefing kan brukes. Han har selv benyttet metoden i forbindelse med alvorlige krisehendelser i over 20 år. Her gir han en innføring i hva som kjennetegner psykologisk debriefing. Størst oppmerksomhet i fremstillingen får beskrivelsen av hvordan ledere av en debriefing kan utvikle, fremme og styre gruppeprosessen.

  Sorg hos barn

  379,-
  Denne boka vil hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Den handler om barns reaksjoner når noen av barnets nærmeste dør, og gir råd om hvordan voksne kan hjelpe barnet å takle en slik situasjon. Ivaretakelse av barnet innen skole og barnehage er viet spesiell plass.

  Sosial nettverksstøtte ved brå død

  479,-
  Boken bidrar til å øke kunnskap om hvordan sosiale nettverk kan støtte etterlatte etter traumatiske dødsfall. Den omhandler teori om virksomme forhold ved sosial nettverksstøtte og gir generelle råd basert på erfaringer og kunnskap fra etterlatte, sosiale nettverk og fagfolk. Med referanser.

  Dyregrov, Atle