Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Dale, Erling Lars

  Sorter etter

  Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen

  429,-
  Forfatterne tar for seg prosjektet Differensiering og tilrettelegging i videregående opplæring. Boken er prosjektets sluttrapport, og handler blant annet om forholdet mellom tilpasset opplæring, spesialundervisning og differensiert opplæring. Forfatterne reiser kritikk mot en form for tilpasning som fører til ettergivenhet som undervisningsstrategi. I tillegg presenteres syv grunnleggende kategoriene for et differensiert opplæringsforløp innenfor skolen som en lærende organisasjon. Boken kan brukes som en innledning til arbeidet med Kvalitetsutvalgets innstilling I første rekke, om forsterket kvalitet i grunnopplæringen for alle (2003). Har litteraturliste.

  Fellesskolen

  519,-
  Boka ser på bakgrunnen for at vi i ikke har klart å integrere alle elevene i gode skolefaglige læreprosesser, til tross for at skolen har hatt tilpasset opplæring og inkludering av elevene som mål fra 1960-70 årene. For å finne fram til den lange sammenkjedningen av ulike årsaker og virkninger som nåtidens skoleverk er et resultat av, analyserer forfatteren fellesskolen historie, og forklarer den historiske bakgrunnen for tilstanden i dagens skole. Har litteraturliste.

  Fellesskolen

  519,-
  I denne boka spør forfatteren om skolens utdanning representerer et samfunnsproblem. Han mener tilstanden i norsk skole viser at det er grunn til å stille dette spørsmålet. Alle elever i fellesskolen inkluderes, men de integreres ikke alltid i gode skolefaglige læreprosesser hevder forfatteren. Blant temaene som berøres er kvalitetsansvar i utdanningssystemet, elevvurdering, og Kunnskapsløftets læreplanverk. Har litteraturliste

  Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet

  419,-
  Forfatterne redegjør her for en teori om gjennomføring av utdanningsreformer, basert på utdanningsforskning, forskning på kunnskapsbasert utdanningspolitikk og på skolefaglig kompetanse. Har litteraturliste.

  Kunnskapsløftet

  489,-
  Denne boken tar for seg hvorfor og hvordan Kunnskapsløftet må utvikles og fornyes, og diskuterer premissene for reformen i lys av dagens kunnskapssamfunn. Boken er skrevet for skoleledere og skoleeiere, men kan også leses av alle som ønsker større innsikt i læreplanimplementering og læreplantenkning generelt og Kunnskapsløftet spesielt. Med litteraturliste.

  Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap

  369,-
  Boken undersøker mulighetene for en historisk rekonstruksjon av pedagogikk som en selvstendig, teoretisk vitenskapsdisiplin. Den drøfter den tyske diskursen om pedagogikk som vitenskapsdisiplin, og bokens hovedtese er at den liberal-progressive diskursen på første halvdel av 1900-tallet, representert ved Helga Eng og Johs. Sandven her hjemme, kritisk kan rekonstrueres og fornyes med tyskeren Heinrich Roth som hovedkilde. Med litteraturliste.

  Dale, Erling Lars