Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Dahl, Per

  Sorter etter

  Jeg elsker dig på 252 måter!

  202,- 230,-
  Ulike fremføringer av ett og samme musikkverk reiser mange problemstillinger omkring musikkverkets identitet, fortolkningstradisjoner og lytterforutsetninger. I denne boka behandler forfatteren slike problemstillinger med utgangspunkt i Griegs opus 5, nr. 3, romansen "Jeg elsker Dig!". I boka finner du også et register, med opplysninger om komponist og urfremføringstid -sted, for over 300 operaer og operetter som "Jeg elsker Dig"-sangerne har medvirket i. Det kommenterte personregisteret omfatter over 800 navn, hvor de fleste er sangere sangpedagoger.

  Utøverkunnskap

  369,-

  Verkanalysen som fortolkningsarena

  425,-
  Boken diskuterer hvorvidt verkanalysens arena kan omfatte utøvere og lyttere, og dermed gi mulighet for ny kunnskap om verkene. Bokens første del argumenterer for at skillet mellom den tradisjonelle verkanalysen og den praksisbaserte kunnskapen ved fremføringer ikke er uoverstigelig. Andre del presenterer en fortolkningsmodell, og tredje del inneholder fem verkanalyser hvor modellen er tatt i bruk. Siste del består av kommentarer til analysene. Boken forholder seg i hovedsak til klassisk musikk. Med litteraturliste, stikkord- og personregister.

  Dahl, Per