Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Dahl, Hans A.

  Sorter etter

  Arbeidsbok - menneskets funksjonelle anatomi

  429,-
  Arbeidsboken stiller spørsmål som skal gi en forståelse for sammenhenger og prinsipper i faget. Alle svarene finnes i Menneskets funksjonelle anatomi.

  Klar - ferdig - gå!

  589,-
  Boken er skrevet for studenter i begynnelsen av et bachelorstudium i idrett og andre aktivitetsrelaterte studieretninger, som fysioterapistudenter og andre som skal arbeide med mennesker i bevegelse. Boken forklarer de grunnleggende fysiologiske mekanismene i kroppen med særlig vekt på de organsystemene som er viktige i forbindelse med fysisk aktivitet. Har en ordliste som forklarer sentrale begreper i fagbildet i tillegg til register.

  Klar - ferdig - gå!

  219,-
  Denne arbeidsboken følger grunnboken med samme tittel. Bøkene er skrevet for det første året i bachelorutdanningen i idrett. Arbeidsboken inneholder spørsmål fra læreboken, og egner seg som grunnlag for kollokvier og eksamensforberedelser.

  Menneskets funksjonelle anatomi

  1189,-
  Boka gir et bilde av menneskets funksjonelle anatomi og legger spesielt vekt på bevegelsesapparatet. Den er beregnet på medisin-, fysioterapi-, mensendieck- og ergoterapistudenter, studenter ved Norges Idrettshøgskole og de pedagogiske høgskolene som gir utdanning i idretts- og helsefag.

  Mest om muskel

  539,-
  Boken gir en innføring i skjelettmuskler med fokus på nyere viten. Forfatteren presenterer bl.a. hovedtrekkene i den molekylærbiologiske bakgrunnen for viktige arvelige muskelsykdommer og identifiserer de ulike dysfunksjonelle proteinene og deres plass og rolle i muskelcellen. Boken er egnet for de som er eller studerer til å bli idrettsbiologer, fysioterapeuter eller leger, og for nevrologer og spesialister innen fysikalsk medisin. Har register.

  Treningens biologiske grunnlag

  409,-

  Dahl, Hans A.