Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Busch, Tor

  Sorter etter

  Akademisk skriving

  199,-

  Analyse av finansregnskapet

  319,-
  Denne oppgavesamlingen er utviklet til boken "Analyse av finansregnskapet."Oppgavene omfatter både teoretiske og mer regelmessige problemstillinger, og knyttes til en oppsummering av hovedpunktene i boken. Har løsningsforslag.

  Analyse av finansregnskapet

  509,-
  Denne boken erstatter "Analyse av regskapet" av samme forfatterpar, og fokuserer i større grad på finansregnskapets eksterne funksjon. Det er lagt større vekt på å gi en teoretisk tilnærming til sentrale regnskapsprinsipper og måleproblemer. Boken er oppdatert etter ny regnskapslov av 1998. Som egne vedlegg følger regnskapsloven og utvalgte deler av aksjeloven og skatteloven. Med stikkordregister.

  Endringsledelse i det offentlige

  439,-
  Denne boken gir på en grundig og lettfattelig måte innsyn i de utfordringer man står overfor som leder i offentlig sektor. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Endringsledelse i et strategisk perspektiv

  439,-
  Boka fokuserer på koblinga mellom strategiske utfordringer, strategier og endringsstrategier som gjør det mulig å håndtere endringskrefter og utvikle virksomhetens endringskraft. Boka henvender seg i første rekke til studenter, men kan også være aktuell for andre.

  Foretakets ledelse og økonomi

  519,-
  I denne boka utvikler forfatterne en helhetlig modell for foretaksatferd. De integrerer sentrale teorier fra fagområder som ledelse, økonomi og organisasjonsteori. Hovedvekten er lagt på å finne de viktigste faktorene som påvirker foretakets atferd. For fagfolk og studenter innen det økonomiskadministrative fagområdet.

  Ledelse, kultur og verdier

  399,-

  Økonomistyring i det offentlige

  469,-
  Boken har som mål å påvirke holdningene til økonomistyring og vise at økonomistyring innbefatter mer enn budsjetter og regnskaper. Samtidig skal boken gi leseren en grunnleggende innsikt også i disse fagområdene. Boken henvender seg til alle som har, eller tar sikte på, en lederposisjon i offentlig sektor og ønsker å gjøre noe med styringsparametrene i egen organisasjon. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Organisasjon og ledelse

  199,-
  Arbeidsboken og casesamlingen følger kapitlene i læreboken og inneholder: En innledning til kapitlene, læringsmål, kontrollspørsmål, drøftingsoppgaver, case og caseoppgaver. Har litteraturliste.

  Organisasjon og organisering

  569,-
  Boken gir en grundig og lett tilgjengelig innføring i de mest sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien. Den har en gjennomgående struktur, og i hvert kapittel finnes det en integrerende diskusjon som gjør det enklere for leseren å få med seg de store sammenhengene. Forfatterne har lagt vekt på å trekke inn et såkalt prosessperspektiv på organisasjon og ledelse, et perspektiv som representerer både en teoretisk utvikling og en kanal mot organisasjonspraksis. Boken er aktuell som pensumlitteratur innenfor organisasjon og ledelse, som etter- og videreutdanning, samt for ledere og medarbeidere som vil øke sin innsikt og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer. Har litteraturliste og stikkordsregister.

  Personlig økonomi for pensjonister

  299,-

  Regnskapet

  349,-

  Strategisk ABCD

  199,-
  Dette heftet gjennomgår prosessen for strategifokusert endringsledelse trinn for trinn, og får presentert de konkrete verktøy som kan brukes underveis. For ytterlig å konkretisere og illustrere praktiske implikasjoner; inneholder heftet et appendiks som viser hvordan resepten er blitt anvendt i Statens vegvesen. Formålet med dette heftet er at det skal kunne brukes til å analysere konkrete virksomheter, og derigjennom få et bedre bilde av deres strategiske situasjon.

  Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner

  409,-
  Formålet med denne boka er å legge grunnlaget for utvikling av verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Den presenterer en modell for verdibasert ledelse med vekt på både verdiforankring og verdiutvikling.

  Busch, Tor