Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bunkan, Berit Heir

  Sorter etter

  Kropp, respirasjon og kroppsbilde

  699,-
  Muskelspenninger og kroppslige plager har ofte sammenheng med stress og psykisk belastning. I denne boka betraktes sinn og kropp som en samspillende enhet. Boka er et bidrag i den psykomotoriske tradisjon. Den presenterer en holistisk inspirert undersøkelse med utgangspunkt i kroppen og kroppsbildet. Undersøkelsen gir gode holdepunkter for belastningsgraden hos pasienten. Behandlingen er prosessorientert. Boka kan være nyttig lesning for dem som arbeider systematisk med kroppens plager og sykdommer. Har ordliste og litteratur- og kilderegister.

  Medisinsk massasje

  699,-
  De viktigste metodene som blir beskrevet i boken er klassisk massasje, pumpemassasje, bindevevsterapi og lymfedrenasje. I et eget kapittel omtales andre metoder, som mensendieckfysioterapi, psykomotorisk massasje, rolfing og rosenterapi. Fundamentet for boken er en overlevert tradisjon som er full av erfaringskunnskap i skandinavisk fysioterapi. Forfatterne har lagt vekt på å underbygge denne tradisjonen med aktuell teori og forskning, spesielt i smertefysiologi. Med ordliste, litteraturliste og stikkordregister.

  Bunkan, Berit Heir