Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bruserud, Herman

  Sorter etter

  Entrepriserett

  779,-

  Foreldelse av fordringer

  819,-
  Boken gir en fremstilling av foreldelseslovens regler, og innfallsvinkelen åpner for en behandling av foreldelsesreglene hvor de ses i sammenheng, og hvor forholdet mellom reglene vektlegges. I tillegg behandles blant annet spørsmål om hva som er gjenstand for foreldelse, i hvilken grad det kan inngås avtaler om foreldelse, samt betydningen av samskyld for foreldelse av en fordring. Med litteraturliste, doms- og lovregister, og stikkordregister.

  Hardshipklausuler

  959,-
  Boka gir en analyse av konsekvensene av å inkorporere såkalte hardshipklausuler i kontrakter underlagt norsk rett. Hovedvekten i framstillinga er lagt på ei sammenstilling med bakgrunnsrettens regulering av betydninga av endra oppfyllelsesomstendigheter.

  Obligasjonsrett

  1199,-

  Bruserud, Herman