Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Brunvatne, Reidun

  Sorter etter

  Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten

  529,-
  For norsk helsevesen er flyktningers og asylsøkeres helse en stadig voksende utfordring. Boken er skrevet for å formidle kunnskap om flyktninghelse samlet. Den tar for seg smittevern, kommunikasjon og psykososiale problemer hos flyktninger, helseproblemer som følge av krig og tortur, bruk av tolk, og helsetjenester til eldre flyktninger. I tillegg gir boken en oversikt over lover og forskrifter som er aktuelle for norsk helsevesen i møtet med flyktninger og asylsøkere. Boken fungerer som et verktøy for helsetjenesten, og som lærebok for medisinstudenter og andre studenter på universitets- og høyskolenivå. Den vil og være aktuell for andre yrkesgrupper som arbeider med flyktninger, ansatte i kommunal forvaltning og politikere. Har litteraturliste og stikkordsregister.

  Vilje til sang

  218,- 249,-

  Brunvatne, Reidun