(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bruaset, Oddgeir

  Sorter etter

  Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

  525,- 599,-
  Dette er den andre boka basert på NRK-serien "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu". Dei som har sett serien, vil kjenne att både folk og stad, men boka fortel ein god del meir enn det programma gav plass til. Her blir du betre kjende med hovudpersonane, deira tankar og kjensler, haldningar og opplevingar, liv og levemåte, og du får vite meir om historia bak kvar enkelt plass. Du får også svar på kva som har hendt etter at fjernsynet var på besøk. Boka er innom fjorten stader. Stadene er spreidde over heile landet, frå nord til sør, frå havskjer til fjellhylle og villmark. Har litteraturliste.

  Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

  349,- 398,-

  Der ingen skulle tru at nokon kunne bu III

  525,- 599,-

  Det veglause folket i Rogaland

  349,- 398,-
  Forfatteren forteller om livet på avsidesliggende gårder i Rogaland.

  Du grøne, glitrande

  350,- 399,-

  Fargerike romsdalingar

  359,-
  Boka tek for seg, i minibiografi-form, om lag 25 personar frå Romsdalsområdet som har utmerkt seg på ein eller fleire måtar: frå futen Ole Alsing, bjørneskyttaren Johan Alnæs og originalen William Coucheron-Aamot til teatersjefen og forfattaren Edvard Hoem, kunstnaren Arne Nøst og statsminister Kjell Magne Bondevik. Med litteraturliste.

  Folket langs fjorden

  349,- 398,-

  Hardanger

  349,- 398,-
  Bruaset fortel om Hardangerfjorden og folket si historie gjennom ulike menneskeskjebner. I siste del av boka fortel han om nokre av dei mest avsidesliggjande gardane.

  Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu

  350,- 399,-

  Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu

  131,- 149,-

  Lagnader langs fjorden

  400,-
  Boka dekkjer tidsrommet frå 1600-talet og fram til vårt hundreår. Forfattaren si bok "Folket langs Storfjorden" ga eit heilskapsbilde av Storfjorden. I denne boka går han nærare inn på lagnaden til nokre av menneska frå denne boka. Med kjeldeoversikt. Illustrert.

  Orkanen

  350,- 399,-

  Romsdal

  400,-
  Boka teiknar eit heilskapsbilete av Romsdal, av landskap og levekår, folk og folkelynne. Boka er komponert i tre hovuddelar, som har overskriftene Havlandet, Fjordlandet og Fjellandet. Illustrert. Har litteraturliste og register over bygningar, personar og stadnamn.

  Sunnmøre og sunnmøringen

  350,- 399,-
  Forfattaren gjev eit bilete av korleis livet til sunnmøringen har arta seg opp gjennom tidene. Han fortel om den sunnmørske korsongen og anna kunstnarleg utfalding, han skildrar fabrikkane som speglar seg i sunnmørske fjordar, og dei mange menn som optimistisk sår på steingrunn og får det til å gro. Boka trekkjer linjer mellom det som var og det som er, ho inneheld portrett av ei rad sunnmørske fargeklattar, og historiar som illustrerer sunnmøringen i alt sitt vesen og velde. Har litteraturliste.

  Bruaset, Oddgeir