Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bromseth, Berit Haugnes

  Sorter etter

  Day by day

  139,-
  Heftet er et av 9 ulike temahefter som presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Det settes ikke krav til skriftlighet, og ordforrådet er enkelt. Heftene kan brukes som et supplement eller selvstendig i forhold til det nettbaserte øvingsprogrammet, og er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene. Heftene behandler også grammatiske funksjoner.

  Eat and dress

  139,-
  Heftet er et av 9 ulike temahefter som presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Det settes ikke krav til skriftlighet, og ordforrådet er enkelt. Heftene kan brukes som et supplement eller selvstendig i forhold til det nettbaserte øvingsprogrammet, og er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene. Heftene behandler også grammatiske funksjoner.

  Having fun

  139,-
  Heftet er et av 9 ulike temahefter som presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Det settes ikke krav til skriftlighet, og ordforrådet er enkelt. Heftene kan brukes som et supplement eller selvstendig i forhold til det nettbaserte øvingsprogrammet, og er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene. Heftene behandler også grammatiske funksjoner.

  Let's visit

  139,-
  Heftet er et av 9 ulike temahefter som presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Det settes ikke krav til skriftlighet, og ordforrådet er enkelt. Heftene kan brukes som et supplement eller selvstendig i forhold til det nettbaserte øvingsprogrammet, og er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene. Heftene behandler også grammatiske funksjoner.

  Mysteries

  139,-
  Heftet er et av 9 ulike temahefter som presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Det settes ikke krav til skriftlighet, og ordforrådet er enkelt. Heftene kan brukes som et supplement eller selvstendig i forhold til det nettbaserte øvingsprogrammet, og er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene. Heftene behandler også grammatiske funksjoner.

  New flight 1

  969,-
  Cd-ene inneholder alle tekstene fra Textbook, lytteoppgavene fra Workbook og sanger som passer til temaene.

  New flight 1

  949,-
  Cd-ene inneholder alle hovedtekstene fra Extra Textbook, i tillegg til sanger, lytteoppgaver og oppgaver med øvelse i uttale av ord fra Extra Workbook.

  New flight 1

  269,-
  New Flight Extra er tilpasset elever med behov for tilpasset eller særskilt tilrettelagt opplæring. Workbook inneholder et utvalg oppgaver som er tilpasset den uensartede gruppa disse elevene representerer. De vanskeligste oppgavene i Extra Workbook tilsvarer de enkleste oppgavene i ordinær Workbook.

  New flight 1

  419,-
  New Flight Extra er tilpasset elever med behov for tilpasset eller særskilt tilrettelagt opplæring. Boken ligger tett opptil den ordinære læreboka i forhold til tekstinnhold, slik at den er lett å bruke sammen med det ordinære verket i en klasseromssituasjon. Den inneholder forenkledeforkortede versjoner av alle hovedtekstene, og tilhørende forenklede oppgaver.

  New flight 1

  449,-
  Boka inneholder varierte tekster og oppgaver av ulik vanskelighetsgrad, og har tema som appellerer til ungdom.

  New flight 1

  359,-
  Arbeidsoppgavene er knyttet opp mot tema og tekster i tekstboken. På oppslagssiden til hvert kapittel finner du en oversikt over hvilke elementer innenfor språklæring som blir behandlet, og hvilke områder av ord og uttrykk en kommer til å arbeide spesielt med. Oppgavene er delt i tre vanskelighetsgrader. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre muligheten for bruk av digitale verktøy i arbeidet med forskjellige typer oppgaver. I tillegg finner du forslag til tema- og prosjektoppgaver.

  New flight 1

  269,-
  New Flight Extra er tilpasset elever med behov for tilpasset eller særskilt tilrettelagt opplæring. Workbook inneholder et utvalg oppgaver som er tilpasset den uensartede gruppa disse elevene representerer. De vanskeligste oppgavene i Extra Workbook tilsvarer de enkleste oppgavene i ordinær Workbook.

  New flight 1

  699,-
  Permens generelle del omhandler oppbyggingen av New flight 1 extra, elevenes innsikt i egen språklæring, prøvestoff, sjangere og skriving, arbeid med en tekst og mappevurdering. I tillegg er det kopieringsoriginaler til diverse skjemaer. Permens andre del består av kopieringsoriginaler til oppgaver og lyttetekster.

  New flight 1

  699,-
  Boka skal være til støtte og hjelp for læreren. Her finnes bl.a. ulike typer kopieringsgrunnlag, forslag til bruk av stoffet i kapitlene, fasit til Workbook, forslag til tematiske skriveoppgaver, forslag til prøver og ekstra lesetekster, samt annet pedagogisk støttemateriale.

  New flight 2

  699,-
  Permen inneholder kopieringsoriginaler, forslag til bruk av stoffet i kapitlene, fasit til Workbook, forslag til tematiske skriveoppgaver og forslag til prøver. Du vil også finne stoff om sjangrer og sjangertrekk, mappevurdering, prosessorientert skriving, samt informasjon om den internasjonale CEF-skalaen og Den europeiske språkpermen.

  New flight 2

  699,-
  Permen inneholder kopieringsoriginaler, forslag til bruk av stoffet i kapitlene, fasit til Workbook, forslag til tematiske skriveoppgaver og forslag til prøver. Du vil også finne stoff om sjangrer og sjangertrekk, mappevurdering, prosessorientert skriving, samt informasjon om den internasjonale CEF-skalaen og Den europeiske språkpermen.

  New flight 2

  359,-
  Arbeidsoppgavene er knyttet opp mot tema og tekster. For bedre å kunne legge til rette for tilpasset opplæring, er oppgavene delt i tre vanskelighetsgrader og merket med fargekoder. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre muligheten for bruk av digitale verktøy i arbeidet med forskjellige typer oppgaver. Boka har også forslag til tema- og prosjektoppgaver.

  New flight 2

  479,-
  Tekstboka har 8 kapitler, som hver har et eget tema. Det er flere differensierte tekster i hvert kapittel. Gloseliste for hvert kapittel og ordliste finnes bak i boka.

  New flight 2

  259,-
  New Flight Extra er tilpasset elever med behov for tilpasset eller særskilt tilrettelagt opplæring. Workbook inneholder et utvalg oppgaver som er tilpasset den uensartede gruppa disse elevene representerer. De vanskeligste oppgavene i Extra Workbook tilsvarer de enkleste oppgavene i ordinær Workbook.

  New flight 2

  269,-
  New Flight Extra er tilpasset elever med behov for tilpasset eller særskilt tilrettelagt opplæring. Workbook inneholder et utvalg oppgaver som er tilpasset den uensartede gruppa disse elevene representerer. De vanskeligste oppgavene i Extra Workbook tilsvarer de enkleste oppgavene i ordinær Workbook.

  New flight 2

  449,-
  New Flight Extra er tilpasset elever med behov for tilpasset eller særskilt tilrettelagt opplæring. Tekstboka har 8 kapitler, som hver har et eget tema. Det er flere differensierte tekster i hvert kapittel. Gloseliste for hvert kapittel og ordliste finnes bak i boka.

  New flight 2

  949,-
  Cd-ene inneholder alle hovedtekstene fra Extra textbook. Den har også sanger, lytteoppgaver og oppgaver med øvelse i uttale av ord fra Extra workbook.

  New flight 2

  1089,-
  Cd-ene inneholder alle tekstene fra textbook, lytteoppgavene fra workbook og sanger som passer til temaene.

  New flight 3

  1089,-
  Cd-ene inneholder alle tekstene fra textbook, lytteoppgavene fra workbook og sanger som passer til temaene.

  Bromseth, Berit Haugnes