Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Brekstad, Kolbjørn

  Sorter etter

  Den lange striden

  250,-
  I to harde slag har bøndene i fjorden klart å slå tilbake angrepa frå dei inntrengjarfolka som kjem sjøvegen. Men alt før det andre slaget har det kome bod om at nye inntrengjarar er komne over austfjella og ned til fjordbotnen, der dei har teke to gardar og drepe gardsfolket. I Vik arbeider Rein og huslyden hans hardt for å få garden på fote igjen etter øydelegginga. Men så dreg han ut i den lange striden, som leiar for hærflokken som skal drive inntrengjarane bort. Dette er den tredje roman frå norsk folkevandringstid, med ungguten Rein i Vik som gjennomgangsfigur. De to første bøkene er Det syngande sverdet (1999) og Vargvinter (2000).

  Det gode menneske i oppgang B

  219,- 250,-
  Personene i romanen er enkle hverdagsmennesker som bor i et borettslag. Samlivet i blokka fungerer etter fastlagte mønstre, helt til den pensjonerte bygningssnekkeren Ingvald Bakken flytter inn.

  Det syngande sverdet

  300,-
  Unguten Rein er med og drep sin første bjørn, og dette innleier ei rekkje hendingar som etter kvart snur opp ned på livet til både høvding og træl. Vi er i norsk folkevandringstid 300-400 år inn i vår tidsrekning. Røvarar har herja, og for å verje seg, tek Reins folk til å byggje bygdeborg og set ut vardevakter.

  En navlestreng av stål

  261,- 298,-
  Hovedpersonen er en nazioffiser som var leirsjef i en konsentrasjonsleir for kvinner under krigen. I over femti år har han levd sterkt beskyttet i Argentina. Boka gir leseren et innblikk i hans liv. Gang på gang innhentes han av fortiden, inntil han ikke lenger kan flykte fra den. Forfatteren tar opp krigens og bestialitetens historie fra bøddelens synsvinkel, i en roman som behandler både den individuelle skyld og det kollektive ansvar.

  Folkefrelseren

  262,- 299,-
  Vidkun Quisling var en motsetningsfylt person som var i stand til å bortforklare alle nederlag og beskrive sine egne holdninger og handlinger som moralsk høyverdige, selv lenge etter at navnet Quisling var blitt en internasjonal betegnelse på landssviker. Denne boken forsøker - i romanform - å sette sammen en del elementer i hans virksomhet i tidsrommet 1930-39 for å gi et grunnlag for å begripe hvordan han kunne utvikle seg til et monster. Dette er andre bok i trilogien om Vidkun Quisling.

  Gudane kjem

  250,-
  I dei siste åra har bøndene i fjorden måtta slåst fleire harde slag for å verne seg mot inntrengjarar. I fjor måtte dei gi tapt fleire gardar inst i fjorden, og no kjem fiendane med bod om fred. Rein Lodinsson blir den som må tinge mellom inntrengjarane og bøndene. For mykje blod har runne dei siste åra til at eit slikt bod ikkje kan takast på alvor. Fiendane som kom sjøvegen er heller ikkje drevne tilbake for godt. Men kan ein stole på desse nye grannane, dei som trur på nokon dei kallar for gudar? Dette er den tredje romanen om Rein i Vik. Dei tre første bøkene er Det syngande sverdet (1999), Vargvinter (2000) og Den lange striden (2001).

  Heroisme og svik

  262,- 299,-
  Vidkun Quisling var en motsetningsfylt person som var i stand til å bortforklare alle nederlag og beskrive sine egne holdninger og handlinger som moralsk høyverdige, selv lenge etter at navnet Quisling var blitt en internasjonal betegnelse på landssviker. Denne boken forsøker - i romanform - å sette sammen en del elementer i hans virksomhet i tidsrommet 1922-30 for å gi et grunnlag for å begripe hvordan han kunne utvikle seg til et monster. Dette er første bok i trilogien om Vidkun Quisling.

  Neandertalermysteriet

  218,- 249,-

  Neandertalermysteriet

  218,- 249,-

  Ragnarok

  262,- 299,-
  Vidkun Quisling var en motsetningsfylt person som var i stand til å bortforklare alle nederlag og beskrive sine egne holdninger og handlinger som moralsk høyverdige, selv lenge etter at navnet Quisling var blitt en internasjonal betegnelse på landssviker. Denne boken forsøker - i romanform - å sette sammen en del elementer i hans virksomhet i tidsrommet 1940-45 for å gi et grunnlag for å begripe hvordan han kunne utvikle seg til et monster. Dette er tredje bok i trilogien om Vidkun Quisling.

  Slaveevangeliet

  262,- 299,-

  Brekstad, Kolbjørn