Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bredland, Ebba Langum

  Sorter etter

  Det handler om verdighet og deltakelse

  529,-
  Her beskrives den ideologien rehabilitering på kommunalt nivå baserer virksomheten på, og hvilken praktisk betydning denne ideologien får for selve arbeidsprosessen, prioriteringen av målgrupper, samarbeid og organisering. Det tas utgangspunkt i praksisfeltet, og problemstillinger drøftes opp mot teori og erfaring. For studenter i helsefaghøgskolene og de som arbeider med rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Har brukereksempler, litteraturliste og stikkordregister.

  Når mennesker møtes

  325,-
  Boken tar for seg hvordan det oppleves å møte helsevesenet og ser på hvilke rammefaktorer som bestemmer tjenestemottakerens mulighet til medvirkning, risikoområder som bidrar til å hindre medvirkning, ulike hjelpetiltak og brukernes idéer om hvordan man kan tilrettelegge for likeverdig samhandling. Den henvender seg til alle som arbeider i institusjon og i andres hjem, så vel som studenter i helse- og sosialutdanningene og brukerne selv. Har litteraturliste.

  Bredland, Ebba Langum