Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bergesen, Helge Ole

  Sorter etter

  Fokus

  829,-

  Fokus

  829,-

  Kampen om kunnskapsskolen

  359,-
  Boka er basert på forfatterens erfaringer som statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet, i perioden 2001-2005. Han ser tilbake på epoker i norsk skolehistorie, gir et innblikk i den politiske striden om kunnskapskolen, utformingen av Kunnskapsløftet, og skriver om utdanningspolitiske utfordringer i framtida. Har litteraturliste og register.

  Kraft, mod og haab

  305,- 348,-
  Boka søker å gi et bilde av samfunnsbyggeren Sigval Bergesen, og samtidig skildre hans generasjon og hans tid. Den beskriver overgangen til det moderne Norge belyst gjennom hans livsverk. Har litteraturliste.

  Márkanat

  439,-
  Bygger på et pedagogisk konsept som legger vekt på motivasjon, kunnskap og opplevelse. Bokas kapitler starter med tekster eller problem som kan være et utgangspunkt for diskusjon. Det er oppgaver underveis i teksten og oppgaver til slutt i kapitlet. Med vedlagte CD-ROM er et hefte med tekster. Med stikkordregister.

  Bergesen, Helge Ole