Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Berg, Mari Ann

  Sorter etter

  Vi i verda 5

  389,-
  Fagstoffet blir formidlet gjennom fortellingsstoff, korte lesetekster og bilder. Læreplanens religioner og livssyn blir presentert, i tillegg til filosofi og etikk. Her får elevene arbeide mye med språk, og KRL blir et verktøyfag for lese- og skriveopplæring. Filosofiske samtaler som arbeidsmåte er tilpasset barnetrinnet. Boka er en kombinert lese- og arbeidsbok.

  Vi i verda 6

  419,-
  Fagstoffet blir formidlet gjennom fortellingsstoff, korte lesetekster og bilder. Læreplanens religioner og livssyn blir presentert, i tillegg til filosofi og etikk. Her får elevene arbeide mye med språk, og KRL blir et verktøyfag for lese- og skriveopplæring. Filosofiske samtaler som arbeidsmåte er tilpasset barnetrinnet. Boka er en kombinert lese- og arbeidsbok.

  Vi i verda 7

  429,-
  Fagstoffet blir formidlet gjennom fortellingsstoff, korte lesetekster og bilder. Læreplanens religioner og livssyn blir presentert, i tillegg til filosofi og etikk. Her får elevene arbeide mye med språk, og KRL blir et verktøyfag for lese- og skriveopplæring. Filosofiske samtaler som arbeidsmåte er tilpasset barnetrinnet. Boka er en kombinert lese- og arbeidsbok.

  Vi i verden 5

  669,-
  Inneholder tekster, musikk og sanger til Lærerens bok.

  Vi i verden 5

  389,-
  Fagstoffet blir formidlet gjennom fortellingsstoff, korte lesetekster og bilder. Læreplanens religioner og livssyn blir presentert, i tillegg til filosofi og etikk. Her får elevene arbeide mye med språk, og KRL blir et verktøyfag for lese- og skriveopplæring. Filosofiske samtaler som arbeidsmåte er tilpasset barnetrinnet. Boka er en kombinert lese- og arbeidsbok.

  Vi i verden 5

  819,-
  Boken har bakgrunnsstoff differensiert i to nivåer: en kortversjon og en utdypende versjon for dem som vil gå grundigere inn i stoffet. Metodestoffet presenteres gjennom konkrete kommentarer og tips til oppgavestoffet i elevboka. I hvert tema presenteres det også et eksemplarisk opplegg der en arbeidsmetode blir utdypet. Lærerens bok inneholder skjematiske oversikter til hvert hovedtema. Disse viser læringsmål, oversikt over faktakunnskap og hvordan grunnleggende ferdigheter øves i temaet.

  Vi i verden 6

  819,-
  Boken har bakgrunnsstoff differensiert i to nivåer: en kortversjon og en utdypende versjon for dem som vil gå grundigere inn i stoffet. Metodestoffet presenteres gjennom konkrete kommentarer og tips til oppgavestoffet i elevboka. I hvert tema presenteres det også et eksemplarisk opplegg der en arbeidsmetode blir utdypet. Lærerens bok inneholder skjematiske oversikter til hvert hovedtema. Disse viser læringsmål, oversikt over faktakunnskap og hvordan grunnleggende ferdigheter øves i temaet.

  Vi i verden 6

  419,-
  Fagstoffet blir formidlet gjennom fortellingsstoff, korte lesetekster og bilder. Læreplanens religioner og livssyn blir presentert, i tillegg til filosofi og etikk. Her får elevene arbeide mye med språk, og KRL blir et verktøyfag for lese- og skriveopplæring. Filosofiske samtaler som arbeidsmåte er tilpasset barnetrinnet. Boka er en kombinert lese- og arbeidsbok.

  Vi i verden 6

  669,-
  CD-en inneholder sanger, musikk og innleste fortellinger.

  Vi i verden 7

  459,-
  CD-en inneholder sanger, musikk og innleste fortellinger.

  Vi i verden 7

  429,-
  Fagstoffet blir formidlet gjennom fortellingsstoff, korte lesetekster og bilder. Læreplanens religioner og livssyn blir presentert, i tillegg til filosofi og etikk. Her får elevene arbeide mye med språk, og KRL blir et verktøyfag for lese- og skriveopplæring. Filosofiske samtaler som arbeidsmåte er tilpasset barnetrinnet. Boka er en kombinert lese- og arbeidsbok.

  Vi i verden 7

  819,-
  Boken har bakgrunnsstoff differensiert i to nivåer: en kortversjon og en utdypende versjon for dem som vil gå grundigere inn i stoffet. Metodestoffet presenteres gjennom konkrete kommentarer og tips til oppgavestoffet i elevboka. I hvert tema presenteres det også et eksemplarisk opplegg der en arbeidsmetode blir utdypet. Lærerens bok inneholder skjematiske oversikter til hvert hovedtema. Disse viser læringsmål, oversikt over faktakunnskap og hvordan grunnleggende ferdigheter øves i temaet.

  Berg, Mari Ann