Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bauman, Zygmunt

  Sorter etter

  Flytende modernitet

  261,- 298,-
  Flytende modernitet henspiller på motsetningene mellom den gamle og den nye modernitet. Forfatteren drøfter utviklingen mot en ny og flytende modernitet og konsekvensene av denne. Spesielt behandles forandringene av det urbane rom, den moderne økonomi, forbruker-samfunnet og det moderne menneskets trang til å frigjøre seg fra samfunnet. Dessuten inneholder boken et kapittel om fellesskap og nasjonalisme. Har navneregister.

  Flytende modernitet

  261,- 298,-
  Flytende modernitet henspiller på motsetningene mellom den gamle og den nye modernitet. Forfatteren drøfter utviklingen mot en ny og flytende modernitet og konsekvensene av denne. Spesielt behandles forandringene av det urbane rom, den moderne økonomi, forbruker-samfunnet og det moderne menneskets trang til å frigjøre seg fra samfunnet. Dessuten inneholder boken et kapittel om fellesskap og nasjonalisme. Har navneregister.

  Globaliseringen og dens menneskelige konsekvenser

  299,-
  Forfatteren tar opp spørsmål rundt den stadig økende tendensen til globalisering i samfunnet i dag, og stiller seg kritisk til tidens verdisyn.

  Moderniteten og holocaust

  261,- 298,-
  Bauman viser her hvordan jødeforfølgelsene ikke var et utslag av rasisme, men en logisk følge av opplysningstiden og det moderne prosjekt hvor mangelen på medmenneskelige engasjement og ansvar førte til en umenneskeliggjøring av samfunnet. Boken roper et varsko til dagens folkeopplysere, byråkrater og samfunsmedlemmer om modernitetens etiske konsekvenser. Har noter. Boken utkom første gang på engelsk i 1989.

  Samtaler med Bauman

  296,- 338,-
  Forfatterne avdekker og utforsker de underliggende hypotesene og engasjementet som har påvirket Baumanns analyser av moderniteten, postmoderniteten og den flytende moderniteten. Boken spenner fra selvbiografiske refleksjoner via pekepinner til forståelsen av og fremtidsutsiktene for Baumans tenkning. Samtalene illustrerer det moralske innholdet i Baumans avvisning av påstanden om at verden ikke kan forandres, og de viser hvorfor samfunnsengasjement er en menneskelig nødvendighet. Har litteraturliste.

  Savnet fellesskap

  309,-
  Å være i et fellesskap er i følge forfatteren et privilegium som har sin pris. Prisen må betales i form av frihet. Det er et spørsmål om å gi og ta. Når fellesskapet går tapt, går også tryggheten tapt, hvis fellesskapet skulle vinnes ville det raskt bety at friheten gikk tapt. Det er lite vi kan gjøre for å unnslippe dilemmaet, og det blir verst for oss selv om vi fornekter det. Men vi kan gjøre opp status over muligheter og farer ved forskjellige utprøvde løsninger og i det minste unngå å gjenta fortidens feil. Det er en slik status forfatteren har forsøkt å gjøre opp i denne boka.

  Bauman, Zygmunt