Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Barbosa da Silva, António

  Sorter etter

  Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid

  529,-
  Boka presenterer en moralfilosofisk analyse av forholdet mellom livssyn, menneskesyn, etikk og yrkesetikk i et systematisk perspektiv. Analysen er særlig relevant i helsetjeneste og sosialt arbeid. Boka fokuserer på menneskesyn, virkelighetsoppfatning, livssyn, livets verdi og mening, samt forholdet mellom disse. Den tar også for seg pleiepersonellets verdiskapende egenskaper og pleiekulturens betydning for god profesjonell omsorg i et etisk perspektiv. Boka er beregnet på videreutdanning i helseetikk ved høgskoler og universiteter.

  Barbosa da Silva, António