Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Banken, Kjell

  Sorter etter

  Analyse av finansregnskapet

  319,-
  Denne oppgavesamlingen er utviklet til boken "Analyse av finansregnskapet."Oppgavene omfatter både teoretiske og mer regelmessige problemstillinger, og knyttes til en oppsummering av hovedpunktene i boken. Har løsningsforslag.

  Analyse av finansregnskapet

  509,-
  Denne boken erstatter "Analyse av regskapet" av samme forfatterpar, og fokuserer i større grad på finansregnskapets eksterne funksjon. Det er lagt større vekt på å gi en teoretisk tilnærming til sentrale regnskapsprinsipper og måleproblemer. Boken er oppdatert etter ny regnskapslov av 1998. Som egne vedlegg følger regnskapsloven og utvalgte deler av aksjeloven og skatteloven. Med stikkordregister.

  Innføring i bedriftsøkonomi

  589,-
  Boken inneholder oppgaver med tilhørende løsninger. Den følger progresjonen i læreboken, men kan også brukes uavhengig av denne.

  Innføring i bedriftsøkonomi

  539,-
  Boken egner seg for alle som møter fagområdet bedriftsøkonomi for første gang. Den tar for seg bedriftsøkonomiske problemstillinger og dekker de fleste emner innenfor fagfeltet. Boken er først og fremst skrevet for studenter ved høgskoler og universiteter. Med stikkordregister.

  Logistikk, ledelse og marked

  609,-
  Temaet for denne boken er hvordan logistikken kan brukes for å skape økt lønnsomhet og kundetilfredshet. Forfatterne beskriver hvordan man kan integrere logistikken som en naturlig del av organisasjonen, og hvordan man kan gjennomføre dette i praksis. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Markedsplanlegging

  189,-
  Dette studieheftet er utarbeidet i tilknytning til boken Markedsplanlegging : fra visjon til kundetilfredshet. Heftet gir deg mulighet til å arbeide med hvert enkelt kapittel i læreboka.

  Markedsplanlegging

  599,-
  Dette er en praktisk håndbok som gir innsikt i alle ledd i markedsplanleggingen for å omsette bedriftens visjoner til de riktige kundeopplevelsene. Boken presenterer forfatternes egen modell, BASO-modellen, som skritt for skritt gir oppskriften for oppbyggingen og gjennomføringen av en strategisk markedsplan. Modellen tar sikte på å isolere og synliggjøre de områder som kan gi bedriften økt konkurransekraft og bedre muligheter i markedet, bl.a. ved at den fokuserer på kundenes opplevelse av bedriftens markedstiltak. Har litteraturliste og register.

  Banken, Kjell