Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bandlien, Bjørn

  Sorter etter

  Å finne den rette

  296,- 338,-
  Boka viser at kjærlighet hadde enorm betydning både for enkeltmenneskene og for det norske og islandske samfunnet gjennom hele middelalderen. Bandlien synliggjør hvordan forestillinger om kjærlighet og samliv endret seg i samspill med den sosiale og kulturelle utviklingen. Et grunnleggende trekk ved undersøkelsen er kjønnsperspektivet. Kvinner og menn måtte gjennom hele middelalderen forholde seg til ulike normer for hvem de skulle elske og på hvilken måte de skulle vise sin kjærlighet. Boken gir et nyansert bilde av hvordan kirkens ekteskapsideologi og kvinnesyn påvirket kvinners situasjon i middelalderen og fram mot vår egen tid. Har register.

  Kringla heimsins

  288,- 329,-

  Olav Kyrre

  218,- 249,-
  Boka tar for seg livet til Olav Kyrre (1067-1093). Den forteller om hvordan han som 17-åring samlet de overlevende etter slaget ved Stamford bro, og siden bygget opp Norge og kongemakten og la grunnlaget for ny vekst og velstand. Har litteraturliste.

  Sagakongene

  437,- 499,-

  Sagakongene. Bd. 1-10

  1950,-

  Slagene på Re

  219,- 250,-

  Bandlien, Bjørn