Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Båsland, Harald

  Sorter etter

  Innføring i læringsstrategier for ungdom

  249,-
  Boka er ei håndbok som gir deg hjelp til å bruke læringsstrategier når du arbeider med fagstoff. Du får trening i å bruke forskjellige læringsstrategier i møte med tekster, samt veiledning i hvordan du kan arbeide strategisk før du begynner å lese, mens du jobber med en tekst, og etter at du er ferdig. Har register.

  Lær deg å lære 3

  169,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 3

  169,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 3

  339,-
  Læreheftet gir en metodisk veiledning og har kopiark med flere øvinger.

  Lær deg å lære 4

  339,-
  Lærerheftet gir en kort innføring i de fleste teknikker og veiledning til hvordan læreren kan arbeide med de enkelte studietekniske emnene. Det gir flere ideer og hjelp til mengdetrening. Bakerst i heftet finnes kopiark med ekstraoppgaver og øvingstekster.

  Lær deg å lære 4

  339,-
  Lærerheftet gir en kort innføring i de fleste teknikker og veiledning til hvordan læreren kan arbeide med de enkelte studietekniske emnene. Det gir flere ideer og hjelp til mengdetrening. Bakerst i heftet finnes kopiark med ekstraoppgaver og øvingstekster.

  Lær deg å lære 4

  169,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 4

  169,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 5

  249,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 5

  169,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 5

  249,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 5

  339,-
  Lærerheftet gir en kort innføring i de fleste teknikker og veiledning til hvordan læreren kan arbeide med de enkelte studietekniske emnene. Det gir flere ideer og hjelp til mengdetrening. Bakerst i heftet finnes kopiark med ekstraoppgaver og øvingstekster.

  Lær deg å lære 5

  339,-
  Lærerheftet gir en kort innføring i de fleste teknikker og veiledning til hvordan læreren kan arbeide med de enkelte studietekniske emnene. Det gir flere ideer og hjelp til mengdetrening. Bakerst i heftet finnes kopiark med ekstraoppgaver og øvingstekster.

  Lær deg å lære 5

  169,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 6

  169,-
  Arbeidsheftet forklarer hva som er spesielt med arbeidsmåten du skal lære, viser eksempler på hvordan du kan arbeide med arbeidsmåten og har øvingsoppgaver der du kan øve på arbeidsmåten.

  Lær deg å lære 6

  249,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 6

  339,-
  Læreheftet gir en metodisk veiledning og har kopiark med flere øvinger.

  Lær deg å lære 6

  339,-
  Læreheftet gir en metodisk veiledning og har kopiark med flere øvinger.

  Lær deg å lære 6

  249,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 6

  169,-
  Arbeidsheftet forklarer hva som er spesielt med arbeidsmåten du skal lære, viser eksempler på hvordan du kan arbeide med arbeidsmåten og har øvingsoppgaver der du kan øve på arbeidsmåten.

  Lær deg å lære 7

  249,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 7

  169,-
  Arbeidsheftet forklarer hva som er spesielt med arbeidsmåten du skal lære, viser eksempler på hvordan du kan arbeide med arbeidsmåten og har øvingsoppgaver der du kan øve på arbeidsmåten.

  Lær deg å lære 7

  249,-
  Boken gir hjelp til planmessig og systematisk opplæring i studieteknikk og innøving av gode arbeidsvaner i klasserommet.

  Lær deg å lære 7

  339,-
  Læreheftet gir en metodisk veiledning og har kopiark med flere øvinger.

  Båsland, Harald