Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Aven, Terje

  Sorter etter

  Pålitelighets- og risikoanalyse

  499,-
  I denne boka presenteres de viktigste modellene og teknikkene som brukes innen pålitelighets- og risikoanalyse. hvordan slike analyser brukes i prosjektering og drift. I denne boka presenteres de viktigste modellene og teknikkene som brukes innen pålitlighets- og risikoanalyse. Spesiell vekt er lagt på å få frem ideene og motivasjonen for bruken av de forskjellige metodene og modellene.

  Risikoanalyse

  429,-

  Risikostyring

  399,-

  Samfunnssikkerhet

  499,-
  Boka viser hvordan planlegging, risikoanalyser og styring av sikkerhet kan bidra til et mer robust samfunn. Problemstillinger som belyses er blant annet: Hvordan kan vi unngå at uønskede hendelser skjer? Hvordan kan vi minimalisere konsekvensene av slike hendelser når de skjer? Hvordan skal vi formulere mål og krav til sikkerhet og beredskap, hva slags metoder og modeller kan vi bruke, hvordan balanserer vi sikkerhet og økonomi, hvordan skal vi gå fram for å kunne prioritere riktig? Målgruppa for boka er de som er opptatt av sikkerhet og beredskap i samfunnet, spesielt ledere, saksutredere i offentlig og privat virksomhet, risikoanalytikere, personell med beredskapsansvar og studenter ved studier innen sikkerhet og samfunnssikkerhet. Har register og litteraturliste.

  Aven, Terje