Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Askeland, Norunn

  Sorter etter

  Folk uten land?

  369,-

  Lesing, lekser og læring

  419,-

  Metaforer

  299,-

  Norsk lærebokhistorie

  519,-

  Nynorsk på nytt

  349,-
  Dette er ei idébok for lærarstudenter og lærarar i grunnskole og vidaregåande skole. I første del av boka er det gjort greie for ulike tiltak og forsøk innan sidemålsopplæring, og korleis desse kan være med på å skape eit språkvennleg miljø i klasserom og samfunn. Andre del handlar om korleis det kan bli meir moro og mindre mas i nynorskundervisninga. Her får læraren tips og råd om korleis ein kan skape motivasjon for emnet, både gjennom seriøse diskusjonar og gjennom leikorienterte aktivitetar. Med litteraturliste.

  Om å utfordre vanen

  409,-

  Tekst i tale og skrift

  469,-
  Boka henvender seg til lærerstudenter og lærere og dekker sentrale disipliner innenfor den språklige delen av norskfaget i lærerutdanninga. Den gir en innføring i emner som tekstteori, retorikk og sjangerlære, fagområder som gir nyttig kunnskap for analyse av muntlige og skriftlige tekster. Framstillinga er didaktisk vinkla. Med litteraturliste og register.

  Askeland, Norunn