Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Allern, Sigurd

  Sorter etter

  Fjernsynsvalgkampen

  306,- 349,-
  Boka handler om fjernsynsvalgkampens historie i Norge, med fokus på endringene i relasjonene mellom politikere og journalister fra første valgsending på NRK i 1961. Med oversikt over valgprogrammer og deltakere i fjernsynets rikssendinger foran stortingsvalgene fra 1961 til 2009. Har litteraturliste og register.

  Flokkdyr på løvebakken?

  262,- 299,-
  Boka tar for seg politisk journalistikk og pressens politiske roller. Forfatteren hevder at nyhetsmediene må vurderes som en selvstendig institusjon, og drøfter hvilke konsekvenser dette har for både politikken og journalistikken. Han retter også et kritisk søkelys mot mediedekningen av flere politiske debatter og konflikter fra 1990-tallet. Har register.

  Kildenes makt

  299,-
  Denne boka drøfter teorier om nyhetsproduksjon, nyhetskriterier, eierforhold, kapitalgrunnlag og monopolisering i massemedia. Boka ser på pressestøttens virkninger og de mediepolitiske konsekvensene av at reklame og annonser i dag er medias viktigste inntektskilde. Forfatteren kaster et kritisk blikk på kildenes makt i massemediene. Boka gir også eksempler på hvordan norske medier har dekket temaer som Gulf-krigen, internasjonal terrorisme og økonomi, og går til slutt gjennom massakrer i Kampuchea, Indonesia og Øst Timor. Har person- og sakregister.

  Når kildene byr opp til dans

  299,-
  Boka gir en systematisk oversikt over PR-byråer og informasjonsrådgivere i Norge. Gjennom empiriske undersøkelser og eksempler rettes søkelyset mot deres mediestrategier og nyhetsinnflytelse. Forfatteren hevder at informasjonsflyten i Norge er blitt betydelig kommersialisert. Med litteraturliste, kildeoversikt og stikkordregister.

  Allern, Sigurd