Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Akselberg, Gunnstein

  Sorter etter

  Fjell bygdebok. Bd. I

  449,-
  Boka framstiller historia til Fjell kommune. Ho gjer eit inntrykk av korleis natur- og samfunnstilhøva i kommunen har utvikla seg frå eldre tider fram til rundt 1700. Boka omhandlar planteliv og vegetasjonshistorie, kommunens historie frå eldre steinalder til 1700, stadnamn i Fjell og gir hovudtrekk av den geologiske utviklinga. Har person- og stadnamnregister.

  Fjell bygdebok. Bd. II

  479,-
  Boka tek for seg 19 av dei 60 matrikkelgardane i dagens Fjell kommune. Her får du historia om bruk og folk på gardane frå og med gnr. 1, Trengereid og vidare nordover til og med gnr. 19, Dyrøyna. I tekst og bilete let gards- og slektshistoria oss møta strilar i Fjell som synlege einskildpersonar i ein heil historisk samanheng og over lang tid. Vi får lese om menneske i kamp for utkomet, og vi møter menneske i finstas og festhumør. Med personregister, litteraturliste og ordliste.

  Fjell bygdebok. Bd. III

  429,- 490,-
  Boka tar for seg slekt- og gardshistoria til 12 gardar i det som i dag er Fjell kommune. I tekst og bilete skildrast strilar i Fjell som synlege einskildpersonar i ein heil historisk samanheng, og over lang tid. Vi får lese om menneske i kamp for utkomet, og vi møter menneske i finstas og festhumør. Med personregister, litteraturliste og ordliste.

  Fjell bygdebok. Bd. IV

  407,- 465,-
  Boka tek for seg 12 av dei 60 matrikkelgardane i dagens Fjell kommune. Her får du historia om bruk og folk på gardane frå og med gnr. 30, Knappskog og vidare nordover til og med gnr. 41, Arefjord. I tekst og bilete let gards- og slektshistoria oss møte strilar i Fjell som synlege einskildpersonar i ein heil historisk samanheng, og over lang tid. Vi får lese om menneske i kamp for utkomet, og vi møter menneske i finstas og festhumør. Med personregister, litteraturliste og ordliste.

  Fjell bygdebok. Bd. V

  393,- 449,-
  Boka tar for seg 17 gardar i den sør-austlege delen av Fjell kommune. I tekst og bilete let gards- og slektshistoria oss møte strilar i Fjell som synlege einskildpersonar i ein heil historisk samanheng, og over lang tid. Vi får lese om menneske i kamp for utkomet, og vi møter menneske i finstas og festhumør. Med personregister, litteraturliste og ordliste.

  Panorama

  696,-
  Læreboka bygger på kunnskapen elevene har fra Vg2, og skal bl.a. hjelpe elevene til å utvikle ei kritisk holding til ting de kjenner fra før. Det er lagt vekt på språkhistorie fra 1830 til i dag og språklige virkemidler behandles i et eget kapittel. Har oppgaver, forfatter- og stikkordregister.

  Panorama

  696,-

  Panorama

  696,-

  Panorama

  691,-

  Panorama

  691,-
  Læreboka bygger på kunnskapen eleven har fra ungdomstrinnet, og skal bl.a. hjelpe elevene til å utvikle ei kritisk holding til ting de kjenner fra før. Det er lagt vekt på å sammenligne moderne norsk med norrønt og andre språk, og språklige virkemidler behandles i et eget kapittel. Har oppgaver, forfatter- og stikkordregister.

  Språkmøte

  499,-
  Dette er ei innføringsbok i sosiolingvistikk, og framstillinga drøftar ulike former for språkleg variasjon og viser korleis ein har valt å forske på slike problemstillingar. Forfattarane presenterer ulike sosiolingvistiske teoriar og underbyggjer dei med norske eksempel og undersøkingar. Boka er aktuell for studentar i nordisk, lingvistikk, norsk i lærarutdanninga, kommunikasjonsfag og migrasjonspedagogikk. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Akselberg, Gunnstein