Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Aamotsbakken, Bente

  Sorter etter

  Lesing, lekser og læring

  419,-

  Norsk lærebokhistorie

  519,-

  Tekst i tale og skrift

  469,-
  Boka henvender seg til lærerstudenter og lærere og dekker sentrale disipliner innenfor den språklige delen av norskfaget i lærerutdanninga. Den gir en innføring i emner som tekstteori, retorikk og sjangerlære, fagområder som gir nyttig kunnskap for analyse av muntlige og skriftlige tekster. Framstillinga er didaktisk vinkla. Med litteraturliste og register.

  Tekst i tid og rom

  285,-
  Tradisjonell språkhistorie er i denne læreboka sett saman med tekstanalytiske og didaktiske perspektiv. Tekstdøma står i sentrum og illustrerer endring og variasjon så vel i tid som i geografisk og sosialt rom. Boka er primært skriven for lærarstudentar som tar fordjupningseining i norsk, men er òg aktuell for grunnfagsstudentar og norsklærarar. Har kart, litteraturliste og stikkordregister.

  Tekst i tid og rom

  429,-

  Aamotsbakken, Bente