Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Aadland, Einar

  Sorter etter

  Den truverdige leiaren

  335,-
  Forfattaren viser korleis verdiar kan tene som rettesnor for leiarskap, ulikt ein meir målrasjonell styringsstrategi. Gjennom dei ti essaya i boka reflekterer han over ulike perspektiv på leiarskap, etikk og samtid, og viktige problemområde er dei nye tendensane i arbeidslivet, individfokuseringa i samtida og dei nye krava om image og form. Med litteraturliste.

  Etikk i profesjonell praksis

  229,-

  Etikkhåndboka

  349,-
  Boka gir medarbeidere og ledere i helse- og omsorgssektoren verktøy og metoder til å utvikle den etiske kvaliteten i tjenestene. Den ser bl.a. på hvordan man kan ivareta brukernes integritet, verdighet og behov for trygghet, hvordan man kan utvikle en god organisasjonskultur og hvordan man kan skape dialog på tvers av fag.

  Kan institusjoner elske?

  399,-
  Boken inneholder 13 artikler som ser på hvordan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner kan begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn. Artiklene drøfter og undersøker spørsmålet med søkelys på blant annet institusjonsidentitet, diakonale institusjoners historie, selvforståelse og rolle i velferdsstaten, forsøk med stillingen "diakonisykepleier", og verdier som "halvt religiøse" og "halvt sekulære". Med litteraturlister.

  Kultur i helse-, sosial- og utdanningsorganisasjonar

  299,-
  Læreboka gjev ei teoretisk innføring og praktiske reiskapar i studiet av organisasjonskultur for studentar ved universitet og høgskolar, som ønskjer meir kunnskap om kunnskapsorganisasjonar, kultur og kommunikasjon. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Og eg ser på deg

  499,-
  Boka søker å vise hvordan de vitenskapsteoretiske tradisjonene har påvirket den teoretiske forståelsen og den kliniske utøvelsen i helse- og sosialfagene. Den gir innføring i positivisme, hermeneutikk, kritisk teori og postmoderne teorier. Med litteraturliste, ordforklaringer og stikkordregister.

  Organisasjonskultur ved to familievernkontor

  288,-
  Boka presenterer ein empirisk studie av verdiar ved to familievernkontor, og drøftar blant anna kva innverknad livsyn har på terapeutisk arbeid, omgrepet organisasjonskultur, og gjer greie for metodebruken ved studiar av organisasjonskultur. For forskarar, yrkesutøvarar i terapeutisk arbeid og studentar innan helse- og sosialarbeidarutdanning. Med litteraturliste.

  Profesjonsetikk for politiet

  329,-

  Profesjonsetikk i sjukepleie

  298,-

  Aadland, Einar